علی محمد خان زند

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

علی‌محمّد ‌خان زند (۱۱۹۱ق)

سردار زندیه‌، پسر محمد‌خان‌ و خواهرزادۀ‌ کریم‌خان‌ زند. کریم‌خان وی را به حکومت بروجرد منصوب کرد. در ۱۱۷۶ق، در طغیان‌ زکی‌خان‌ در اصفهان، به‌ او پیوست‌. کریم‌‌خان‌ لشکری‌ برای‌ گرفتن‌ آن‌ها فرستاد. علی‌محمد‌‌‌خان‌ به‌ قم‌ رفت‌ و در حرم‌ حضرت‌ معصومه‌(ع‌) بست‌ نشست‌. کریم‌خان‌ نیز او را بخشید. در واقعۀ سرکوب ذوالفقار‌خان افشار وی به کمک علی‌مراد‌خان زند شتافت. در زمان‌ حمله‌ به‌ بصره‌، کریم‌خان‌ وی‌ را به‌ کمک‌ صادق‌خان‌ فرستاد و آنان‌ بصره‌ را فتح‌ کردند. در ۱۲۹۰ق، صادق‌خان‌، علی‌محمد‌خان‌ را به حکومت بصره‌ گماشت‌ و خود به‌ شیراز بازگشت‌. پس‌ از مدتی،‌ طوایف‌ عرب‌ بصره‌ شورش‌ کردند. علی‌محمد‌خان‌ به‌ مقابلۀ‌ آنان‌ رفت‌ ولی‌ در آن‌ درگیری‌ کشته‌ شد.