علی مردان خان بختیاری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

علی‌مردان‌خان بختیاری ( ـ۱۱۶۸ق)

از رؤسا و خان‌های ایل‌ بختیاری‌ در زمان نادرشاه‌ افشار. در زمان جانشینان نادر، به مدد کریم‌خان‌ زند اصفهان را تسخیر کرد. پس از آن، وی همراهِ کریم‌خان و ابوالفتح‌خان، حاکم معزول اصفهان، هیئت سه‌نفره‌ای تشکیل دادند و شاهزاده‌ای صفوی را به سلطنت رساندند و علی‌مردان‌خان نایب‌السلطنه، کریم‌خان سردار سپاه و ابوالفتح‌خان حاکم اصفهان شد. پس از مدتی علی‌مردان‌خان، ابوالفتح‌خان را کشت و پس از تصرف اصفهان قصد تسخیر فارس را کرد. کریم‌خان از این پیمان‌شکنی خشمگین شد و به جنگ با علی‌مردان‌خان رفت. علی‌مردان‌خان سرانجام به‌دست محمدخان زند کشته شد.