غیاث الدین کرت اول: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(جایگزینی متن - '00\' به '00-->')
 
(۲ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:


غیاث‌الدّین‌ کَرْت‌ اوّل‌ (  ـ۷۲۹ق)<br>
غیاث‌الدین‌ کرت‌ اول‌ (  ـ۷۲۹ق)<br>
<p>از امیران‌ آل‌کَرْت (حک: ۷۰۷ـ۷۲۹ق) فرزند رکن‌الدین‌ کَرت بود و پس از مرگ برادرش، ملک فَخرالدّین کَرت، در ۷۰۷ق به امر اولجایتو حکومت‌ هرات‌، تا کنار رود سند، را در اختیار گرفت. به‌سبب‌ سعایت‌ امرا، از ۷۱۱ تا ۷۱۵ق در اردوی‌ ایلخان‌ اولجایتو به‌ اتهام‌ خیانت‌، تحت نظر بود و پس‌ از اثبات‌ بی‌گناهی‌ خود به‌ هرات‌ بازگشت‌. بعد از مراجعت،‌ در خراسان‌ و سیستان‌ فتوحاتی‌ کرد و توانست‌ شورش‌ یکی‌ از حکام‌ مغول‌ به‌ نام‌ سیاور را سرکوب‌ کند و قلمرو خود را وسعت‌ دهد. ابوسعید بهادر، پس‌ از رسیدن‌ به‌ قدرت‌، حکمرانی‌ او را تأیید کرد. وی‌ امیرچوپان‌ را که‌ به‌ او پناهنده‌ شده‌ بود، به‌ دستور ابوسعید به‌‌قتل‌ رساند. سرانجام‌ در هرات‌ درگذشت‌. پسرش شمس‌الدین محمد به‌جای او نشست.</p>
<p>از امیران‌ آل‌کَرْت (حک: ۷۰۷ـ۷۲۹ق) فرزند رکن‌الدین‌ کَرت بود و پس از مرگ برادرش، ملک فخرالدین کَرت، در ۷۰۷ق به امر اولجایتو حکومت‌ هرات‌، تا کنار رود سند، را در اختیار گرفت. به‌سبب‌ سعایت‌ امرا، از ۷۱۱ تا ۷۱۵ق در اردوی‌ ایلخان‌ اولجایتو به‌ اتهام‌ خیانت‌، تحت نظر بود و پس‌ از اثبات‌ بی‌گناهی‌ خود به‌ هرات‌ بازگشت‌. بعد از مراجعت،‌ در خراسان‌ و سیستان‌ فتوحاتی‌ کرد و توانست‌ شورش‌ یکی‌ از حکام‌ مغول‌ به‌ نام‌ سیاور را سرکوب‌ کند و قلمرو خود را وسعت‌ دهد. ابوسعید بهادر، پس‌ از رسیدن‌ به‌ قدرت‌، حکمرانی‌ او را تأیید کرد. وی‌ امیرچوپان‌ را که‌ به‌ او پناهنده‌ شده‌ بود، به‌ دستور ابوسعید به‌‌قتل‌ رساند. سرانجام‌ در هرات‌ درگذشت‌. پسرش شمس‌الدین محمد به‌جای او نشست.</p>
<br><!--32023800-->\
<br><!--32023800-->
[[رده:تاریخ جهان]]
[[رده:تاریخ جهان]]
[[رده:سایر کشورها و حکومت های آسیایی]]
[[رده:سایر کشورها و حکومت های آسیایی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۴۰

غیاث‌الدین‌ کرت‌ اول‌ ( ـ۷۲۹ق)

از امیران‌ آل‌کَرْت (حک: ۷۰۷ـ۷۲۹ق) فرزند رکن‌الدین‌ کَرت بود و پس از مرگ برادرش، ملک فخرالدین کَرت، در ۷۰۷ق به امر اولجایتو حکومت‌ هرات‌، تا کنار رود سند، را در اختیار گرفت. به‌سبب‌ سعایت‌ امرا، از ۷۱۱ تا ۷۱۵ق در اردوی‌ ایلخان‌ اولجایتو به‌ اتهام‌ خیانت‌، تحت نظر بود و پس‌ از اثبات‌ بی‌گناهی‌ خود به‌ هرات‌ بازگشت‌. بعد از مراجعت،‌ در خراسان‌ و سیستان‌ فتوحاتی‌ کرد و توانست‌ شورش‌ یکی‌ از حکام‌ مغول‌ به‌ نام‌ سیاور را سرکوب‌ کند و قلمرو خود را وسعت‌ دهد. ابوسعید بهادر، پس‌ از رسیدن‌ به‌ قدرت‌، حکمرانی‌ او را تأیید کرد. وی‌ امیرچوپان‌ را که‌ به‌ او پناهنده‌ شده‌ بود، به‌ دستور ابوسعید به‌‌قتل‌ رساند. سرانجام‌ در هرات‌ درگذشت‌. پسرش شمس‌الدین محمد به‌جای او نشست.