غیبه (الغیبه)

غَیْبَه (الغَیْبَه)
نام رشته‌ای از کتاب‌ها پیرامون غیبت امام زمان (عج). در این نوع کتاب‌ها، غالباً احادیث مربوط به آن حضرت و علل و اسرار غیبت، علائم ظهور و وظائف دوران غیبت، شرح احوال نواب و وکلای امام، و جز آن تدوین شده است. مشهورترین آثارِ به این نام، کتاب‌الغیبة از شیخ محمد ابراهیم بن جعفر نعمانی، از شاگردان شیخ کلینی، و کتاب‌الغیبة از محمد بن حسن طوسی است. این دو اثر مهم، بارها در ایران و عراق و لبنان چاپ و بارها به فارسی ترجمه شده است.