فرهنگ آنندراج

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 09:05, 27 June 2023 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

فرهنگ‌ آنَنْدْراج

از محمد پادشاه، متخلص به شاد، واژه‌نامه‌ای فارسی، در قرن ۱۴ق. مؤلف شاعر و ادیب فارسی بود و به‌قصد ادغام چندکتاب لغت عربی و فارسی، برای استفادۀ طلاب، این اثر را در ۱۳۰۶ق، در هند، تألیف کرد. این فرهنگ مشتمل بر حدود ۳۰‌هزار لغت فارسی و عربی مستعمل در فارسی و مترادفات آن‌ها و مباحث دستوری است که از چهارده فرهنگ فارسی و عربی استخراج شده است. تنظیم این کتاب بر‌اساس حروف تهجی است و ذیل توضیحات هر لغت منبع مورد استناد مؤلف با حروف اختصار مشخص شده است. در واقع، کتاب نقل قول از آثاری چون بهار عجم، غیاث‌اللغات، و برهان قاطع این کتاب نخست، در ۳ مجلد در ۱۳۰۷ در هند و سپس در ۱۳۳۵ش در ۷ مجلد در تهران به‌چاپ رسید.