فرود (قلعه)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

فُرود (قلعه)

قلعه‌ای نظامی در ۳۰کیلومتری گناباد در رشته‌کوه‌های کلات. گویند همان قلعه‌ای است که در شاهنامه به فرود پسر سیاوش از جریره، دختر پیران ویسه، تعلق داشته است. در اطراف آن آثار یک آسیاب وجود دارد.