فونتانه، تیودور (۱۸۱۹ـ۱۸۹۸)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

فونْتانِه، تِئودور (۱۸۱۹ـ۱۸۹۸)(Fontane, Theodor)

فونْتانِه، تِئودور

رمان‌نویس آلمانی. بهترین آثار او عبارت‌اند از رمان تاریخی پیش از طوفان[۱] (۱۸۷۸)، که روایتی انتقادی اما جانبدارانه از زندگی اشرافی پروسی است و، اِفی بریست[۲] (۱۸۹۸) که شخصیت‌پردازی عالی و توجه به موقعیت زنان از ویژگی‌های آن است. در نویروپین[۳] واقع در براندنبورگ[۴] زاده شد و در برلین روزنامه‌نگار آزاد بود. سپس به انگلستان رفت و بالادهای عامیانه و شعرهای پرشوری خلق کرد. بالادهای او، با عنوان مردان و قهرمانان[۵]، و نیز کتاب شعر[۶] او با الهام از بالادهای کهن انگلیسی سروده شده‌اند و مضامین انگلیسی دارند. او کتاب‌های توپوگرافی (موضع‌نگاری طبیعت)[۷] نیز می‌نوشت و سپس به نوشتن داستان‌های واقع‌گرایانه روی آورد. ازجمله رمان‌هایش که توصیف زندگی روزمره است عبارت‌اند از تجربه‌ها و رنج‌ها[۸] (۱۸۸۸) و اشتکلین[۹] (۱۸۹۹). فونتانه، در مقام منتقد نمایشفوسیشه تسایتونگ[۱۰]، از نخستین کسانی بود که از هنریک ایبسن[۱۱] و گرهارت هاپتمان[۱۲]، نمایش‌نامه‌نویسان نروژی و آلمانی، دفاع کرد.

 


 1. Von den Sturm/Before the Storm
 2. Effi Briest
 3. Neuruppin
 4. Brandenburg
 5. Männer und Helden
 6. Gedichte
 7. topography
 8. Irrungen, Wirrungen
 9. Der Stechlin
 10. Vossische Zeitung
 11. Henrik Ibsen
 12. Gerhardt Hauptmann