فیبرودیسپلازی استخوانی شونده پیشرونده

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

فیبرودیسْپلازیِ استخوانی‌شوندۀ پیشرونده (ibrodysplasia ossificans progessiva)

نوعی بیماری ارثی نادر. در آن، ماهیچه‌ها، رباط‌ها[۱]، و زردپی[۲]ها درپی آسیب‌دیدگی تبدیل به استخوان می‌شوند. با پیشرفت بیماری، استخوان‌های فرد به‌هم می‌چسبند و درنهایت بیماری به بی‌حرکت‌شدن فرد می‌انجامد.

 


  1. ligaments
  2. tendon