فیلوکتتس

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

فیلوکْتِتس (Philoctetes)

(یا: فیلوکتت) در اساطیر یونان، کمان‌کشی بلندآوازه. هرکولِ[۱] قهرمان پیکان‌های زهرآلودش را برای او به ارث گذاشت. او قاتل پاریس، شاهزادۀ تروآ[۲] پیش از سقوط تراوا، بود. فیلوکتتس، هنگامی که عازم جنگ تروآ بود، بر‌‌اثر مارگزیدگی یا زخم یکی از تیرهایش جراحت برداشت و مجبور شدند به‌سبب بوی تعفن تحمل‌ناپذیر زخمش، او را در جزیرۀ لمنوس[۳] رها کنند. ۱۰ سال بعد، که یونانیان پی بردند برای پیروزی در جنگ به تیرهای هرکول نیاز دارند، اودیسئوس[۴] اولیس و نئوپتولموس[۵] او را نجات دادند. پس از بازگشت، ماخائون[۶] یا پودالیروس[۷]، پسران آسکلپیوس[۸]، خدای پزشکی، او را مداوا کردند و او سرانجام به ضرب یکی از همان تیرها از پای درآمد. سوفوکلس[۹]، تراژدی‌نویس یونانی، داستان او را به نمایش درآورده است.

 


  1. Heracles
  2. Troy
  3. Lemnos
  4. Odysseus
  5. Neoptolemus
  6. Machaon
  7. Podalirus
  8. Asclepius
  9. Sophocles