قانون زور: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «قانون زور   force bill عنوانی معمول برای چندین قانون در تاریخ امریکا، به ویژه قان...» ایجاد کرد)
 
(۷ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۱: سطر ۱:
 
قانون زور   force bill
 
قانون زور   force bill
  
عنوانی معمول برای چندین قانون در تاریخ امریکا، به ویژه قانون دوم مارس 1833 و قوانین اصلاحی 31 مه 1870 و 28 فوریۀ 1871 و 20 آوریل 1871. نخستین قانون زور در واکنش به حکم الغای قوانین فدرال در کارولینای جنوبی1 به تصویب رسید و به رئیس‌جمهور وقت، جکسون2، این اختیار را داد که برای اجرای قوانین مصوب کنگره، به ویژه درخصوص تعرفه‌های گمرکی که به شدت مورد اعتراض کارولینای جنوبی بود، به ارتش و نیروی دریایی متوسل شود. جمهوری‌خواهان تندرو با تصویب دستۀ دوم قوانین زور با اعمال مجازات شدید برای جنوبی‌هایی که در برابر اجرای برنامه‌های اصلاحی ایشان کارشکنی می‌کردند نظارت کنگره را بر ایالت‌های جنوبی تقویت کردند. در قانون 31 مه 1870 مجازات شدیدی، مشتمل بر جریمه و زندان، برای کسانی در نظر گرفته شد که از شرکت شهروندان واجد شرایط (در این مورد: امریکایی‌های افریقایی‌تبار) در رأی‌گیری ممانعت می‌کردند. قانون 20 آوریل 1871، که از اقدامات کو کلاکس کلان3 ناشی شد، اعمال گروه‌های مسلح را در حکم شورش دانست و به رئیس‌جمهور این اختیار را داد که در مناطق بی‌اعتنا به قوانین، حق اعتراض به بازداشت غیرقانونی را به حال تعلیق درآورد. گرانت4، رئیس‌جمهور وقت، در برخی مناطق کارولینای جنوبی از این اختیار خود استفاده کرد. این قانون تا حدی منجر به زوال کو کلاکس کلان شد.
+
عنوانی معمول برای چندین قانون در تاریخ امریکا، به ویژه قانون دوم مارس 1833 و قوانین اصلاحی 31 مه 1870 و 28 فوریۀ 1871 و 20 آوریل 1871. نخستین قانون زور در واکنش به حکم الغای قوانین فدرال در کارولینای جنوبی<ref>South Carolina</ref> به تصویب رسید و به رئیس‌جمهور وقت، جکسون<ref>Jackson</ref>، این اختیار را داد که برای اجرای قوانین مصوب کنگره، به ویژه درخصوص تعرفه‌های گمرکی که به شدت مورد اعتراض کارولینای جنوبی بود، به ارتش و نیروی دریایی متوسل شود. جمهوری‌خواهان تندرو با تصویب دستۀ دوم قوانین زور با اعمال مجازات شدید برای جنوبی‌هایی که در برابر اجرای برنامه‌های اصلاحی ایشان کارشکنی می‌کردند نظارت کنگره را بر ایالت‌های جنوبی تقویت کردند. در قانون 31 مه 1870 مجازات شدیدی، مشتمل بر جریمه و زندان، برای کسانی در نظر گرفته شد که از شرکت شهروندان واجد شرایط (در این مورد: امریکایی‌های افریقایی‌تبار) در رأی‌گیری ممانعت می‌کردند. قانون 20 آوریل 1871، که از اقدامات کو کلاکس کلان<ref>Ku Klix Klan</ref> ناشی شد، اعمال گروه‌های مسلح را در حکم شورش دانست و به رئیس‌جمهور این اختیار را داد که در مناطق بی‌اعتنا به قوانین، حق اعتراض به بازداشت غیرقانونی را به حال تعلیق درآورد. گرانت<ref>Grant</ref>، رئیس‌جمهور وقت، در برخی مناطق کارولینای جنوبی از این اختیار خود استفاده کرد. این قانون تا حدی منجر به زوال کو کلاکس کلان شد.              
  
1.     South Carolina
 
  
2.     Jackson
+
----<references />
 
 
3.     Ku Klix Klan
 
 
 
4.     Grant
 

نسخهٔ ‏۲۳ مهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۲۸

قانون زور   force bill

عنوانی معمول برای چندین قانون در تاریخ امریکا، به ویژه قانون دوم مارس 1833 و قوانین اصلاحی 31 مه 1870 و 28 فوریۀ 1871 و 20 آوریل 1871. نخستین قانون زور در واکنش به حکم الغای قوانین فدرال در کارولینای جنوبی[۱] به تصویب رسید و به رئیس‌جمهور وقت، جکسون[۲]، این اختیار را داد که برای اجرای قوانین مصوب کنگره، به ویژه درخصوص تعرفه‌های گمرکی که به شدت مورد اعتراض کارولینای جنوبی بود، به ارتش و نیروی دریایی متوسل شود. جمهوری‌خواهان تندرو با تصویب دستۀ دوم قوانین زور با اعمال مجازات شدید برای جنوبی‌هایی که در برابر اجرای برنامه‌های اصلاحی ایشان کارشکنی می‌کردند نظارت کنگره را بر ایالت‌های جنوبی تقویت کردند. در قانون 31 مه 1870 مجازات شدیدی، مشتمل بر جریمه و زندان، برای کسانی در نظر گرفته شد که از شرکت شهروندان واجد شرایط (در این مورد: امریکایی‌های افریقایی‌تبار) در رأی‌گیری ممانعت می‌کردند. قانون 20 آوریل 1871، که از اقدامات کو کلاکس کلان[۳] ناشی شد، اعمال گروه‌های مسلح را در حکم شورش دانست و به رئیس‌جمهور این اختیار را داد که در مناطق بی‌اعتنا به قوانین، حق اعتراض به بازداشت غیرقانونی را به حال تعلیق درآورد. گرانت[۴]، رئیس‌جمهور وقت، در برخی مناطق کارولینای جنوبی از این اختیار خود استفاده کرد. این قانون تا حدی منجر به زوال کو کلاکس کلان شد.  1. South Carolina
  2. Jackson
  3. Ku Klix Klan
  4. Grant