لاوروف، پتر لاوروویچ (۱۸۲۳ـ۱۹۰۰)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

لاوْروف، پِتر لاوْروویچ (۱۸۲۳ـ۱۹۰۰)(Lavrov, Petr Lavrovich)

لاوْروف، پِتر لاوْروويچ

اندیشمند بنیادگرایِ روس و از رهبران جنبش مردم‌گرا[۱]یِ خواهانِ تغییرات سیاسی در روسیۀ تزاری[۲]. استاد ریاضیات بود، اما علایق فکری گسترده و همه‌جانبه‌ای داشت و در زمینه‌های فلسفه، جامعه‌شناسی، و انسان‌شناسی در نشریات لیبرال مقالاتی می‌نوشت و تا ۱۸۷۲ سردبیر مجلۀ انقلابی فوروارد[۳] بود. در لندن عضو بین‌الملل اول[۴] شد، که کارل مارکس[۵] پایه‌گذار آن بود. لاوروف به‌سبب دیدگاه‌هایش در داخل روسیه تبعید شد (۱۸۶۶). در ۱۸۷۰ به انگلستان مهاجرت کرد. ویراستار فرهنگ دایرة‌المعارفی[۶] (۱۸۶۱ـ۱۸۶۴) بود. در اثرش با نام نامه‌های تاریخی[۷] (۱۸۶۸ـ۱۸۶۹) فلسفه‌ای تأثیرگذار از تاریخ را بسط داد.

 


  1. populist movement
  2. Tsarist Russia
  3. Forward
  4. First International
  5. Karl Marx
  6. Encyclopaedic Dictionary
  7. Historical Letters