لاک پشت خوراکی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

لاک‌پشت خوراکی (terrapin)

عضوی از برخی گونه‌های راستۀ لاک‌پشتان[۱] (لاک‌پشت‌های آبی[۲] و خاکی[۳]). این جانوران لاک‌پشت‌هایی با اندازۀ کوچک تا متوسط، آب‌زی یا نیمه‌آب‌زی‌اند. به‌فراوانی در نواحی معتدل یافت می‌شوند. گوشت‌خوارند، اما عموماً جانوران آب‌زی را می‌خورند. برخی از گونه‌های آن‌ها در معرض انقراض‌اند و علت، جمع‌آوری آن‌ها به‌منظور تجارت جانوران خانگی است. بیشتر جانوران جمع‌آوری شده، هنگام نقل‌وانتقال می‌میرند. گونه‌های این جانور عبارت‌اند از لاک‌پشت پشت الماسی[۴] Malaclemys terrapin در شرق ایالات متحده امریکا، لاک‌پشت شکم‌زرد[۵]، و لاک‌پشت گوش قرمز[۶] Pseudemys scripta elegans.

 


  1. Chelonia
  2. tultles
  3. tortoises
  4. diamondback terrapin
  5. yellow-bellied terrapin
  6. red-eared terrapin