مالاپروپیسم

مالاپروپیسم (malapropism)

(یا: اشتباه لپی) اشتباهات خنده‌آور در ادای کلمات هم‌آوا، مثل «خلق عادت» به‌جای «خرق عادت». اصطلاح مالاپروپیسم مشتق از واژۀ فرانسوی mal á propos به‌معنی «نابجا» است. وجه تسمیۀ این واژه شخصیتی است به همین نام، خانم مالاپروپ (به‌معنای اشتباه لپی)، در نمایش‌نامه‌ای از ریچارد شریدان[۱] به‌نامرقیبان[۲] (۱۷۷۵).

 


  1. Richard Sheridan
  2. The Rivals