مالبو، آبگیر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

مالِبو، آبْگیر (Malebo Pool)

دریاچه‌ای واقع در مرز جمهوری کنگو[۱] و جمهوری دموکراتیک کنگو[۲]. از تعریض رود کنگو[۳] در ۵۶۰کیلومتری مصب آن تشکیل شده است.

 


  1. Republic of Congo
  2. Democratic Republic of Congo
  3. Congo River