مایع مفصلی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مایع مَفصَلی (synovial fluid)

(یا: مایع زلالی) مایع غلیظ و بی‌رنگی که مفاصل متحرک بین استخوان‌های مهره‌داران[۱] در آن شناور است. این مایع غضروف‌[۲]های انتهای هر استخوان را لیز و در عین حال تغذیه می‌کند. مایع زلالی (مفصلی) از غشای[۳] سینوویوم[۴] ترشح می‌شود که مفاصل متحرک استخوان‌ها را به‌هم وصل می‌کند. مایعی مشابه نیز در کیسه‌های زلالی[۵] (کیسه‌های غشایی[۶]) که از برخی از غضروف‌ها محافظت می‌کند، در برخی نواحی، از قبیل شانه و خاصره، یافت می‌شود.    1. vertebrates
  2. cartilage
  3. membrane
  4. synovium
  5. bursae
  6. membranous sacs