محمدقلی خان کشیکچی (قرن ۱۲ق)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

محمّدقُلی ‌خان کشیکچی (قرن ۱۲ق)
سردستۀ نگهبانان‌ نادر از خوانین افشار ارومیه. از خویشان‌ نادر و مردی‌ جنگی بود و در میان‌ سرکردگان‌ سپاه‌ نادر، اعتبار و احترام داشت‌. به‌همراه‌ صلاح‌خان‌، مباشر و ناظر خانۀ‌ نادر، تصمیم‌ به‌‌ قتل‌ نادر گرفت‌ و چون‌ نادر از توطئۀ‌ آنان‌ آگاه‌ شد از سرداران‌ افغانی‌ خود خواست‌ تا صاحب‌ منصبان‌ ایرانی‌ را بازداشت‌ و زنجیر کنند و در صورت‌ مقاومت‌ آنان‌ را از پای‌ درآورند. چون‌ محمد قلی‌خان‌ از این‌ خبر آگاهی‌ یافت‌ به‌همراه‌ صلاح‌خان‌ و ۶۰ تن‌ دیگر هم‌پیمان‌ شدند تا قتل‌ نادر را عملی‌ سازند؛ پس، شبانه‌ به‌ خیمۀ‌ نادر هجوم‌ بردند و موجبات‌ قتل‌ او را فراهم‌ آوردند که نخستین‌ ضربت‌ را محمد قلی‌خان‌ وارد ساخت‌. با روی‌کارآمدن‌ عادل‌شاه‌، محمد قلی‌خان به سِمت‌ ریاست‌ نگهبانان رسید‌ و درصدد توطئه‌ برضد عادل‌شاه‌ برآمد. عادل‌شاه‌ از نیت‌ او آگاهی‌ یافت‌ ولی عکس‌العملی نشان نداد و او را همچنان‌ در شغلش‌ باقی‌ گذاشت‌. در فرصتی‌ مناسب، او را به اهل حرم نادر سپرد که، به خونخواهی نادر، او را ریزریز کردند.