محمودآباد، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 09:38, 20 May 2023 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

محمودآباد، شهر

دانشکده علوم دريايي، محمودآباد

واقع در استان مازندران و مرکز اداری شهرستان محمودآباد. با ارتفاعی در حدود ۲۰ متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد، در ۱۲۹کیلومتری شمال شرقی تهران و ۷۰کیلومتری غرب شمالی ساری، در ساحل دریای خزر، سر راه ساحلی نور به بابلسر و انتهای راه ساحلی آمل به محمودآباد قرار دارد. اقلیم این شهر معتدل مایل به گرم و مرطوب و جمعیت آن ۲۷,۷۴۸ نفر است (۱۳۸۵). این شهر تا ۱۳۸۲ش، مرکز اداری بخش محمودآباد وابسته به شهرستان آمل بود و در این سال، به مرکز اداری شهرستان محمودآباد تبدیل شد.