مخارج عمومی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

مخارج عمومی (public spending)

مخارج دولت اعم از هزینه‌های نظامی، بهداشت، آموزش و پرورش، زیرساخت‌ها، طرح‌های توسعه، و هزینۀ بهرۀ وام‌های خارجی. یکی از منابع اصلی درآمد برای تأمین هزینه‌های دولت، درآمدهای مالیاتی است. اکثر کشورها طرح‌های هزینه‌ای خود را در قالب بودجه‌های سالانه عرضه می‌کنند.