مروارید، گروه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 06:49, 9 September 2020 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
شاهین سرکیسیان
شاهین سرکیسیان

گروه مروارید

این گروه تئاتری را شاهین سرکیسیان تشکیل داد. در آن زمان در گروه هنر ملی، به‌ سرپرستی شاهین سرکیسیان، که عمدتاً نمایش‌های بومی و فولکلوریک را اجرا می‌کردند، انشعاب رخ داد. سرکیسیان تحصیل‌کردۀ فرانسه بود و طرز تفکر اروپایی داشت؛ او که پیرو نظریۀ استانیسلاوسکی و شیوۀ نمایش‌نامه‌نویسی آنتون چخوف و آرتور میلر بود، گروه مروارید را به‌راه انداخت. بهمن فُرسی، علی نصیریان، خجسته‌ ‌کیا، اسماعیل شنگله و اسماعیل داورفر نیز جزو انشعابیان بودند، که به گروه مروارید پیوستند. آنان ابتدا نمایش‌نامۀ پوشاندن آن‌هایی که برهنه‌اند، اثر لوئیجی پیراندلو، و سپس سیاه از نصیریان، و گلدان از فُرسی، را بر روی صحنه بردند.

سرکیسیان در ۱۳۴۵ فوت کرد، اما تا قبل از آن نمایش‌های محلل از علی نصیریان، چنگال نوشتۀ صادق هدایت، در راه کاردیف و قفس از یوجین اونیل، بهارهای از دست رفته اثر پل واندنبرگ، و روزنۀ آبی از اکبر رادی، را با این گروه بر روی صحنه برد.