مسجد جامع (گناباد)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

مسجد جامع (گُناباد)

مسجد جامع

این مسجد کتیبه‌ای مورخ ۶۰۹ق دارد؛ اما کتیبه‌هایی آجری به خط کوفی در این بنا، قدمت آن را تا دورۀ سلجوقیان می‌رساند. در منابع موجود، بانی مسجد، امیرعبدالله تونی معرفی شده است. مسجد جامع گناباد صحنی وسیع دارد که دو ایوان بر محور قبلۀ آن قرار گرفته‌ است. شبستان‌هایی با ستون آجری و رواق‌هایی در کنار حیاط، از دیگر اجزاء مسجدند. این بنا، ‌مسجدی دوایوانی به‌‌شمار می‌رود که به‌رغم تعمیرات مکرر، شکل اصلی خود را حفظ کرده است. سردر بنا تزییناتی با نقش گل و پرنده، و نقوش هندسی دارد. در سال‌های اخیر، سازمان میراث فرهنگی قسمت‌های مختلف آن را مرمت کرده است.