مصاحب، شمس الملوک (۱۲۹۲ـ۱۳۷۴ش)

شمس‌الملوک مُصاحِب (۱۲۹۲ـ۱۳۷۴ش)
استاد ادبیّات فارسی و مترجم ایرانی. از نخستین زنانی است که دانشنامۀ دکتری ادبیات فارسی گرفت و از اوّلین زنان سناتور ایران است. مصاحب سال‌ها ریاست بخش فرهنگی بنیاد_پهلوی را به‌عهده داشت و مسئولیت امور مربوط به جایزه سلطنتی کتاب با وی بود. ازجمله آثار اوست: ترجمۀ غرور و تعصّب اثر جین_آستین. غلامحسین مصاحب (دانش‌نامه‌نویس و ریاضی‌دان معروف) برادرش بوده است.