ملک آباد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\3' به '<!--3')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

مَلِک‌آباد

مَلِک‌آباد

شهری در استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، و مرکز اداری بخش احمدآباد. در ۳۱کیلومتری جنوب مشهد در کوهپایۀ شرقی کوه بینالود، سر راه مشهد به تربت‌حیدریه و نیشابور، قرار دارد. اقلیم آن معتدل و خشک و جمعيت آن ۱,۳۸۳ نفر است (۱۳۸۵).