منینگر، کارل (۱۸۹۳ـ۱۹۹۰)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

مِنینْگِر، کارل (۱۸۹۳ـ۱۹۹۰)(Menninger, Karl)

مِنينْگِر، کارل

روان‌پزشک امریکایی، از تأثیرگذاران در باز‌سازی امکانات بهداشت روانی عمومی. در ۱۹۲۰ با پدرش، چارلز منینگر[۱]، که روان‌پزشک بود، درمانگاه منینگر را در توپیکا[۲]، و در ۱۹۴۱ با برادرش، ویلیام[۳]، که او نیز روان‌پزشک بود، بنیاد منینگر[۴] را تأسیس کرد. در توپیکا واقع در کانزاس[۵] متولد شد، در دانشگاه کانزاس تحصیل کرد، و در ۱۹۱۷ از دانشگاه هاروارد در رشته پزشکی دانشنامۀ دکتری گرفت. ازجمله آثار اوست: ذهن انسان[۶] (۱۹۳۰)؛ انسان علیه خود[۷]؛ تعادل حیاتی[۸] (۱۹۶۳).

 


  1. Charles Menninger
  2. Topeka
  3. William
  4. Menninger foundation
  5. Kansas
  6. The Human Mind
  7. Man Against Himself
  8. The Vital Balance