مهایانا: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
سطر ۱: سطر ۱:
  
مَهایانا (Mahayana)<br/> (يا: مَهايانَه) در سانسکریت به‌معنی «محمل بزرگ» یکی از دو مذهب عمدۀ دین بودا که در چین، کره، ژاپن، و تبّت گسترش دارد. تکریم بُدهی‌سَتواها<ref>bodhisattvas </ref> (کمابیش= بوداواره‌ها: آنان که به اشراق<ref>enlightenment </ref> می‌رسند ولی در حد انسان می‌مانند تا به دیگر جانداران کمک کنند) از ارکان مذهب مهایاناست و نیز این باور که نطفه‌های بوداواری در درون همگان وجود دارد. بودای تاریخی به‌نام تنها یکی از نمادهای بودای سرمدی، دهارما<ref>dharma </ref> یا قانون نهایی عالم و منجی رئوفِ همه‌جا حاضر در سوترای نیلوفر<ref>Lotus Sutra </ref> توصیف می‌شود و سوترای کمال حکمت<ref>Perfection of Wisdom </ref> می‌آموزد که هیچ پدیده‌ای هستی پایدار ندارد و راه بوداشدن راهی است که بدهی‌ستواها رفته‌اند. مذهب مهایانا شاخه‌های فراوان و مناسک گوناگون دارد. همچنان که عقایدش پیچیده است و بوداها و بدهی‌ستواهای بسیار را دربرمی‌گیرد، آیین‌های آن نیز اغلب پرطول و تفصیل و وقت‌گیرند. به‌خلافِ مذهب تراوادا<ref>Theravada </ref>، چندان تأکیدی بر تجرّد راهبان<ref>monk</ref> ندارد و روحانیان مهایانا کمتر دنیا گریزند. جامۀ راهبان مهایانا در کشورهای مختلف، متفاوت است.
+
مَهایانا (Mahayana)<br /> (يا: مَهايانَه) در سانسکریت به‌معنی «محمل بزرگ» یکی از دو مذهب عمدۀ دین بودا که در چین، کره، ژاپن، و تبّت گسترش دارد. تکریم بُدهی‌سَتواها<ref>bodhisattvas </ref> (کمابیش= بوداواره‌ها: آنان که به اشراق<ref>enlightenment </ref> می‌رسند ولی در حد انسان می‌مانند تا به دیگر جانداران کمک کنند) از ارکان مذهب مهایاناست و نیز این باور که نطفه‌های بوداواری در درون همگان وجود دارد. بودای تاریخی به‌نام تنها یکی از نمادهای بودای سرمدی، دهارما<ref>dharma </ref> یا قانون نهایی عالم و منجی رئوفِ همه‌جا حاضر در سوترای نیلوفر<ref>Lotus Sutra </ref> توصیف می‌شود و سوترای کمال حکمت<ref>Perfection of Wisdom </ref> می‌آموزد که هیچ پدیده‌ای هستی پایدار ندارد و راه بوداشدن راهی است که بدهی‌ستواها رفته‌اند. مذهب مهایانا شاخه‌های فراوان و مناسک گوناگون دارد. همچنان که عقایدش پیچیده است و بوداها و بدهی‌ستواهای بسیار را دربرمی‌گیرد، آیین‌های آن نیز اغلب پرطول و تفصیل و وقت‌گیرند. به‌خلافِ مذهب تراوادا<ref>Theravada </ref>، چندان تأکیدی بر تجرّد راهبان<ref>monk</ref> ندارد و روحانیان مهایانا کمتر دنیاگریزند. جامۀ راهبان مهایانا در کشورهای مختلف، متفاوت است.
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
سطر ۶: سطر ۶:
 
----
 
----
  
[[Category:ادیان و فرقه های غیراسلام]] [[Category:بودایی و هندی]]
+
[[Category:ادیان و فرقه های غیراسلام]]  
 +
[[Category:بودایی و هندی]]
 +
<references />

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۲۵

مَهایانا (Mahayana)
(يا: مَهايانَه) در سانسکریت به‌معنی «محمل بزرگ» یکی از دو مذهب عمدۀ دین بودا که در چین، کره، ژاپن، و تبّت گسترش دارد. تکریم بُدهی‌سَتواها[۱] (کمابیش= بوداواره‌ها: آنان که به اشراق[۲] می‌رسند ولی در حد انسان می‌مانند تا به دیگر جانداران کمک کنند) از ارکان مذهب مهایاناست و نیز این باور که نطفه‌های بوداواری در درون همگان وجود دارد. بودای تاریخی به‌نام تنها یکی از نمادهای بودای سرمدی، دهارما[۳] یا قانون نهایی عالم و منجی رئوفِ همه‌جا حاضر در سوترای نیلوفر[۴] توصیف می‌شود و سوترای کمال حکمت[۵] می‌آموزد که هیچ پدیده‌ای هستی پایدار ندارد و راه بوداشدن راهی است که بدهی‌ستواها رفته‌اند. مذهب مهایانا شاخه‌های فراوان و مناسک گوناگون دارد. همچنان که عقایدش پیچیده است و بوداها و بدهی‌ستواهای بسیار را دربرمی‌گیرد، آیین‌های آن نیز اغلب پرطول و تفصیل و وقت‌گیرند. به‌خلافِ مذهب تراوادا[۶]، چندان تأکیدی بر تجرّد راهبان[۷] ندارد و روحانیان مهایانا کمتر دنیاگریزند. جامۀ راهبان مهایانا در کشورهای مختلف، متفاوت است.

 


  1. bodhisattvas
  2. enlightenment
  3. dharma
  4. Lotus Sutra
  5. Perfection of Wisdom
  6. Theravada
  7. monk