مهد علیا، ملک جهان خانم (۱۲۲۰ـ۱۲۹۰ق)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مَهْدِ عُلْیا، ملک جهان خانم (۱۲۲۰ـ۱۲۹۰ق)

مَهْدِ عُلْيا، ملک جهان خانم

از زنان‌ متنفذ دربار قاجار. همسر محمد‌شاه‌ و مادر ناصرالدین‌شاه. دختر قاسم‌خان قاجار قوانلو بود و مادرش، بیگم‌جان خانم، نیز دختر فتحعلی شاه قاجار بود. ادبیات‌ فارسی‌ و عربی‌ را آموخت‌ و خط‌ را خوش‌ می‌نوشت‌ و به‌ مطالعۀ‌ تاریخ‌ و دیوان‌ شعرا رغبتی‌ فراوان‌ داشت‌. او خود، دستگاه‌ و تشریفات‌ مفصل‌ و جداگانه‌ای‌ داشت‌ و پس‌ از مرگ‌ همسرش‌، در امور دربار نفوذ داشت و مداخله‌ می‌کرد. مهد علیا از مخالفان‌ سرسخت‌ دامادش‌، امیرکبیر، بود و همراهِ‌ بعضی درباریان‌ علیه‌ او توطئه‌ می‌کرد و در عزل و قتل امیر دست داشت.