میدان حسن آباد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

میدان حسن‌آباد (تهران)

ميدان حسن‌آباد، تهران

تقاطع خیابان‌های وحدت اسلامی، امام‌خمینی و حافظ در تهران. در دورۀ رضاشاه پهلوی با احداث بناهای یک‌شکل دو طبقه دورتادور میدان که نبش هر خیابان به شکل دو برج یا کلاه‌فرنگی با گنبدی از آهن سفید در می‌آمد، ساخته شد. به همین سبب، به آن میدان هشت‌گنبد نیز می‌گفتند. این ساختمان‌ها نمونه‌ای از معماری مدرن ساختمان‌های تهران در دورۀ رضاشاه هستند. در دورۀ محمدرضاشاه مدتی مجسمه ملک‌المتکلمین در میدان حسن‌آباد نصب شد. در دهۀ ۱۳۴۰ یکی از برج‌ها با گنبد آن تخریب و به‌جای آن شعبۀ بانک ملی ساخته شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گنبدی شبیه به گنبدهای اصلی بالای ساختمان بانک نصب شده است. در اواخر دورۀ قاجار و اوایل پهلوی، سینماهای مشهور جهان و میهن در میدان حسن‌آباد احداث شدند. در دهۀ ۱۳۳۰ش، رستورانی با نام شایان در میدان حسن‌آباد، پاتوق نویسندگان روزنامۀ فکاهی توفیق بود. میدان حسن‌آباد از چند دهۀ پیش مرکز فروش کاموا و پشم و وسایل چوبی دفتری و اداری در تهران است. در دهۀ‌ ۱۳۶۰، فلکۀ وسط میدان، در جریان احداث مترو تخریب شد. در شمال غربی میدان حسن‌آباد کنونی، گورستانی وجود داشت که سرِ میرزا کوچک خان جنگلی، پیش از آن‌که به گورستان سلیمان داراب رشت منتقل و در کنار پیکرش به خاک سپرده شود و همچنین کَلهُر، خوشنویس دورۀ قاجار، در این گورستان مدفون بودند. گورستان حسن‌آباد محل تفریح و تجمع مردم بود و بساط مارگیری و شعبده‌بازی در آن‌جا برپا می‌شد. در اوایل دورۀ رضاشاه گورستان به سازمان آتش‌نشانی تبدیل شد و امروز یکی از مراکز آتش‌نشانی تهران است.