میدان شهرداری (رشت)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

میدان شهرداری (رشت)

ميدان شهرداري رشت

در مرکز شهر رشت و تقاطع خیابان‌های شریعتی، علم‌الهدا، سعدی و امام خمینی از اوایل دورۀ پهلوی. برای تمرکز تأسیسات اداری، تجاری شهر با اصول نوین معماری احداث شد. بناهای شهرداری (استانداری سابق)، ادارۀ پست و تلگراف و تلفن، هتل‌های ایران، اردیبهشت، آسیا و کیوان و کتابخانۀ‌ ملی رشت در میدان شهرداری قرار دارند. ساختمان شهرداری در فاصلۀ سال‌های ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۵ش ساخته شده و بناهای دیگر در فاصلۀ سال‌های ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۴ احداث شده‌اند. در دورۀ قاجار عمارت اصلی دیوان‌خانه رشت در محل این میدان قرار داشت که در ۱۳۲۷ق به وسیلۀ ملیون رشت به آتش کشیده شد. حمام شاهزاده، جنب ساختمان استانداری، به این عمارت تعلق داشت که در دهۀ ۱۳۴۰ش دایر بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی میدان شهدا نام گرفت.