میرزا ابوتراب: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سطر ۱: سطر ۱:
 
ميرزا ابوتراب (يا : شاه اسماعيل سوم)
 
ميرزا ابوتراب (يا : شاه اسماعيل سوم)
پس ميرزا مرتضي صدر، ملقب به صدرالصدور يا صدرالممالك كه مخفف به صدر
+
پسر ميرزا مرتضي صدر، ملقب به صدرالصدور يا صدرالممالك كه مخفف به صدر
 
شده.
 
شده.
 
(1146يا 1155-1187ق )
 
(1146يا 1155-1187ق )

نسخهٔ ‏۱۴ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۲۲:۴۰

ميرزا ابوتراب (يا : شاه اسماعيل سوم) پسر ميرزا مرتضي صدر، ملقب به صدرالصدور يا صدرالممالك كه مخفف به صدر شده. (1146يا 1155-1187ق ) دختر زاده (خواهر زاده) شاه سلطان حسين صفوي 247 سال پادشاه صفوي وظابوي ايران بود. كمتر از 04 پس از سرنگوني شاه سليمان دوم ،‌برتخت نشست. پس از قتل نادرشاه افشار ابوالفتح خان بختياري هفت لنگ حاكم اصفهان شد. اما بعد علي مردان خان كه از خوانين چهارلنگ بختياري بود رقيبش شد و با يكديگر جنگ كردند كه طي آن علي مردان خان شكست خورد و از كريم خان كمك خواست. كريم خان نيز به كمكش شتافت و با لشكري حدود 4000 نفر به سمت او حركت كرد تا با ابوالفتح خان بجنگند. در نهايت ابوالفتح خان شكست خورد . پس از قتل نادر شاه افشار ، ايران به آشوب كشيده شد. ابوالفتح خان بختياري گماشته افشاريان و شاه سليمان دوم در اصفهان بود. عليمردان خان بيگي ديگر از خان هاي بختياري بود كه در منطقه مورچه خورت با ابوالفتح خان درگير شد. ابوالفتح خان و كريم خان زند، ابوالفتح خان را تسليم و او را به اتحاد با خود براي فتح اصفهان واداشتند.


كريم خان تا پايان عمرش اسماعيل سوم، همواره او را پادشاه ايران عنوان و خود را

وكيل مردم قلمداد مي كرد.

در جنگ هاي بين كريم خان زند و محمد حسن خان قاجار، شاه اسماعيل با تمام سپاهش

به محمد حسن خان پيوست و پس از آن ، تا هنگام مرگش ، به عنوان شاه صوری و

كاذب ایران در خدمت قاجارها زندگی کرد.