میرزا ابوتراب

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ميرزا ابوتراب (يا: شاه اسماعيل سوم) (1146-1177ق)

از پادشاهان صفویه. پسر ميرزا مرتضي صدر، ملقب به صدرالصدور يا صدرالممالک كه مخفف به صدر شده. دختر زاده شاه سلطان حسين صفوی.

24 سال پادشاه صوری و ظاهری ايران و تنها حاکمی بود که خود را شاه نخواند. او كمتر از 4 ماه پس از سرنگوني شاه سليمان دوم،‌ بر تخت پادشاهی نشست. پس از قتل نادرشاه افشار، ابوالفتح خان بختياري هفت لنگ حاكم اصفهان شد. اما بعد عليمردان خان، كه از خوانين چهار لنگ بختياري بود، رقيبش شد و با يكديگر جنگیدند كه طي آن، عليمردان خان شكست خورد و از كريم خان كمک خواست. كريم خان نيز به كمكش شتافت و با لشگري حدود 4000 نفر به سمت او حركت كرد تا با ابوالفتح خان بجنگند. در نهايت، ابوالفتح خان شكست خورد. پس از قتل نادر شاه افشار، ايران به آشوب كشيده شد. ابوالفتح خان بختياري، گماشتۀ افشاريان و شاه سليمان دوم در اصفهان بود. عليمردان خان یکی ديگر از خان هاي بختياري بود كه در منطقۀ مورچه خورت با ابوالفتح خان درگير شد. عليمردان خان و كريم خان زند، ابوالفتح خان را تسليم و او را به اتحاد با خود براي فتح اصفهان واداشتند. در 25 رجب 1163ق، این سه سردار برای مشروعیت دادن به قدرت خود، یکی از دخترزادگان شاه سلطان حسین با نام "میرزا ابوتراب خلیفه سلطانی" را به پادشاهی برگزیدند. ابوالفتح خان نیز حاکم اصفهان شد. وظیفه لشگرکشی و فتح نواحی دیگر نیز به کریم خان محول شد. اما علیمردان خان که وظیفه تربیت شاه را داشت،پیمان شکنی کرد و امور را بدون اطلاع شاه به انجام می رساند. او ابوالفتح خان را کشت و اداره ایالت اصفهان را به حاجی بابا بختیاری سپرد. همچنین، بر خلاف پیمان، شاه اسماعیل سوم را به قصد تصرف شیراز، از اصفهان خارج کرد.


كريم خان تا پايان عمرش اسماعيل سوم، همواره او را پادشاه ايران عنوان و خود را

وكيل مردم قلمداد مي كرد.

در جنگ هاي بين كريم خان زند و محمد حسن خان قاجار، شاه اسماعيل با تمام سپاهش

به محمد حسن خان پيوست و پس از آن ، تا هنگام مرگش ، به عنوان شاه صوری و

كاذب ایران در خدمت قاجارها زندگی کرد.


شاه اسماعيل سوم: از پادشاهان صفويه.

پسر سيد مرتضي. مادر او دختر سلطان حسين اول صفوي است.