میرقوامی، ضیاء الدین (تهران ۱۳۰۳ش)

میرقوامی، ضیاء‌‌الدین (تهران ۱۳۰۳ش)

پهلوان ایرانی. در ۱۳۲۶، پس از پیروزی بر ابوالقاسم سخدری، پهلوان ایرانی در ۱۳۲۵، به مصاف پهلوان علی اصغر قوچانی، ۵۴ ساله رفت و پس از پیروزی بر او در وزن هفتم (تا ۸۴ کیلوگرم) قهرمان کشور شد و بازوبند پهلوانی پایتخت را طی مراسمی از محمدرضا شاه پهلوی دریافت کرد.