نادر میرزای افشار

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نادر میرزای افشار ( ـ۱۲۱۸ق)

پسر و نایب‌السلطنۀ‌ شاهرخ افشار. در قتل فریدون‌خان گرجی وکیل‌السلطنه مقرب شاهرخ، با برادرش نصرالله میرزا همکاری داشت. در ۱۱۸۱ق و در غیبت نصرالله میرزا که برای استمداد از کریم‌خان به شیراز رفته بود، وکیل‌السلطنه شاهرخ شد. در ۱۱۸۳ق به‌همراه برادرش با رشادت در مقابل حملات احمدشاه درانی ایستادگی کرد. در ۱۱۸۴ق با استفاده‌ از غیبت‌ نصرالله‌ میرزا، شاهرخ‌ بار دیگر نادر میرزا را بر مسند امور نشاند، اما نصرالله‌ میرزا با کمک‌ مردم‌ که‌ به‌سبب‌ ظلم‌ و تعدی‌ برادرش‌ از وی‌ رویگردان‌ بودند، وارد مشهد شد و نادر میرزا به‌ جانب‌ نیشابور فرار کرد. پس‌ از مرگ‌ نصرالله‌ میرزا (۱۲۰۰ق) وی‌‌ نیابت‌ پدر و به‌مدت‌ دَه‌ سال‌ زمام‌ امور را در دست‌ داشت‌. نادر میرزا پس‌ از حملۀ‌ آقا محمد‌خان‌ قاجار به‌ مشهد (۱۲۱۰ق) و تسلیم‌شدن‌ شاهرخ‌، به‌ هرات‌ رفت‌ ولی‌ پس‌ از چند سال‌ مشهد را به‌ تصرف‌ درآورد. فتحعلی‌شاه‌ قاجار محمدحسین‌‌خان را به‌ جنگ‌ او فرستاد، نادر میرزا از شهر فرار کرد ولی‌ او را تعقیب‌ و سرانجام‌ دستگیر کردند و به‌فرمان‌ فتحعلی‌شاه‌ او را کشتند.