ناصر، دریاچه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ناصر، دریاچه

ناصر، درياچه

(یا: دریاچۀ نوبه (نوبیا)[۱]) واقع در جنوب مصر و شمال سودان به‌طول ۴۳۸ متر. در دهۀ ۱۹۶۰ با احداث سد بلند آسوان[۲]، از بخشی از رود نیل، ایجاد شد. از آب این دریاچۀ مصنوعی برای تولید نیروی برقابی، ماهی‌گیری، و آبیاری مناطق اطراف استفاده می‌شود. دوسوم بخش شمالی رود در مصر، به نام جمال عبدالناصر[۳]، رئیس‌جمهور فقید مصر، نام‌گذاری شده است؛ بخش سوم دریاچۀ مزبور در سودان، دریاچۀ نوبه نام دارد. براثر طغیان آب آن آثار باستان‌شناختی فراوانی در مناطق آن از‌بین رفته است.

 


  1. Lake Nubia
  2. Aswan High Dam
  3. Gamal Abdel Nasser