نبرد پلونا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

نبرد پِلِوْنا (Battle of Plevna)

در جنگ روس و عثمانی[۱]، پیروزی روس‌ها بر ترک‌ها (ژوئیه ـ دسامبر ۱۸۷۷) در پلونا (پلوِن[۲] کنونی)، در حدود ۱۳۰کیلومتری شمال غربی صوفیه[۳]، واقع در بلغارستان. اگرچه روس‌ها از نظر فنی و تکنیکی در این جنگ پیروز شدند، شش ماه محاصره، قوای آنان را زمین‌گیر کرد و نظر اروپاییان را بر ضدشان تغییر داد. نبرد پلونا به‌سبب نمایش قدرت بالقوۀ سلاح‌های ته‌پر با آتش سریع نیز، در کارهای دفاعی اهمیت زیادی داشت.

 


  1. Russo-turkish War
  2. Pleven
  3. Sofia