نوروبلاستوم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

نوروبلاسْتوم (neuroblastoma)

توموری بدخیم، با منشأ یاخته‌های عصبی رویانی. این تومور غالباً در غده‌های فوق‌کلیوی[۱] مشاهده می‌شود. توده‌های ثانوی ممکن است به‌صورت منتشر در بدن ایجاد شوند.

 


  1. adrenal glands