نکاح

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نِکاح
ازدواج، رابطۀ زناشویی. به‌عقیدۀ فقیهان، اقدام به ازدواج، امری مستحب است، البته در برخی حالات، به‌جهاتی مانند جلوگیری از وقوع در حرام، واجب می‌شود. در حنفیه‌ عقد نکاح با هر لفظی که از اراده برای ازدواج حکایت کند، مانند بیع و هبه نیز، منعقد می‌شود. یعنی اگر زن، به قصد ازدواج بگوید خودم را به تو فروختم یا بخشیدم، عقد ازدواج محقق می‌شود؛ اما در مذاهب دیگر اسلامی چنین نیست. در امامیه نکاح دایم باید با دو لفظ «نکاح» یا «تزویج» منعقد شود. جز امامیه همۀ مذاهب اسلامی، برای صحت عقد نکاح شرط کرده‌اند که دو مرد عادل بر وقوع آن شهادت دهند. در صحت اجرای عقد نکاح، به غیر زبان عربی، با فرض توانایی بر اجرا به عربی، اختلاف است. در حنفیه، چنانچه دو نفر، در دو جای دور از هم به‌سر برند می‌توانند با کتابت، صیغۀ عقد را اجرا کنند. به‌اتفاق همۀ فقیهان، نمی‌توان با دو خواهر، یک‌جا ازدواج کرد و نیز به‌عقیدۀ همۀ آنان، ازدواج مسلمان با کافر (غیراهل کتاب) حرام است. همین‌طور است ازدواج زن مسلمان با اهل کتاب؛ اما دربارۀ ازدواج مرد مسلمان با اهل کتاب، فقیهان مذاهب اربعۀ سنی گویند که منعی ندارد. امامیه در ازدواج مرد مسلمان با اهل کتاب اختلاف دارند. بیشتر عقیده دارند که ازدواج دایم مرد مسلمان با زن اهل کتاب حرام و ازدواج موقت با آنان جایز است. نیز← ازدواج