نی داوود، مرتضی (تهران ۱۲۸۰ـ امریکا ۱۳۶۹ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

نِی‌داوود، مرتضی (تهران ۱۲۸۰ـ امریکا ۱۳۶۹ش)

نِي‌داوود، مرتضي

تارنواز ایرانی. نزد رمضان ذوالفقاری، آقا حسینقلی و درویش‌خان نواختن تار را فرا گرفت و از درویش‌خان نشان «تبرزین طلایی» دریافت کرد. او در بزرگداشت استادش، آموزشگاهی با نام «مدرسۀ درویش» تشکیل داد که قمرالملوک وزیری، آوازه‌خوان نامدار، از هنرجویان آن بود. نی‌داوود به سفارش شورای موسیقی رادیو ایران، همۀ گوشه‌های موسیقی ایرانی را ضبط کرد که هنوز منتشر نشده است. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی راهی امریکا شد و در همان کشور درگذشت. از دیگر آثار اوست: ترانۀ مرغ سحر با شعر ملک‌الشعرا بهار و صدای قمر، و تعدادی صفحه شامل تصنیف و تک‌نوازی‌های تار.