هادخت نسک

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هادُخْت نَسْک

متنی به زبان اوستایی، در زمرۀ متن‌های اوستای متأخر. هادخت (صورت پهلوی) در زبان اوستایی haojsaoxta به معنای «همراه گفته شده» است. سه قطعه از هادخت نسک که ششمین نسک گاسانیک از نسک‌های اوستای عهد ساسانی بوده، در دست است. قطعۀ نخست مربوط به اهمیت و اعتبار دعای اَشِم وهُو و قطعۀ دوم و سوم دربارۀ سرنوشت روان پس از مرگ است که به فرگرد نوزدهم وندیداد (بندهای ۲۷ تا ۳۲) شباهت دارد.