هرکول (یونان)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

هرکول (یونان)(Heracles)

هرکول

(به یونانی: هِراکْلِس؛ به لاتینی: هرکولِس) در اساطیر یونان، قهرمانی فناناپذیر؛ فرزند زئوس[۱] و آلکمنه[۲]. او به داشتن قدرت جسمی شهره بود. زمانی که در خدمت ائوروستئوس[۳]، شاه آرگوس[۴]، بود دوازده خوان یا آزمون دشوار، ازجمله لایروبی اصطبل‌های آئوگیاس[۵]، را پشت سر گذاشت. هِرا[۶]، زوجۀ زئوس، او را دچار جنون کرد و او فرزندان خود از مگارا[۷]، همسر اولش، را به‌قتل رساند و خود سهواً به‌دست همسر دومش، دئیانیرا[۸]، مسموم شد. پس از مرگ مستقیماً به المپ، بارگاه خدایان، انتقال داده شد. اسطورۀ هرکول را می‌توان تجسم قدرت، شجاعت و استقامت و سرانجام نماد پیروزی خیر بر شر دانست. مکتب‌های فلسفی دوره‌های بعد، نظیر رواقیون[۹] و کلبیون[۱۰] از چنین منظری به او می‌نگریستند و او را الگویی آرمانی به‌شمار می‌آوردند.

 


  1. Zeus
  2. Alcmene
  3. Eurystheus
  4. Argos
  5. Augean Stables
  6. Hera
  7. Megara
  8. (Deianeira (Deianira
  9. Stoics
  10. Cynics