هزارمسجد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

هِزارمَسجِد

رشته‌کوهی در شمال استان خراسان رضوی، با طول ۴۹۷ کیلومتر و ارتفاع ۳,۰۴۰ متر. این رشته‌کوه، که مساحتی معادل ۲۵,۸۰۰ کیلومتر مربع را شامل می‌شود، در مرز ایران و جمهوری ترکمنستان قرار دارد و بلندترین قلّۀ آن، که به‌همین نام مشهور است، در ۷۸کیلومتری شمال غربی مشهد واقع شده است. رودهای کشف‌رود و اترک از این ارتفاعات سرچشمه می‌گیرند.