هیروشیگه، آندو (۱۷۹۷ـ۱۸۵۸): تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(جایگزینی متن - '\\4' به '<!--4')
 
سطر ۱: سطر ۱:
  
هیروشیگِه، آنْدو (۱۷۹۷ـ۱۸۵۸)(Hiroshige, Ando)<br>
+
هیروشیگِه، آنْدو (۱۷۹۷ـ۱۸۵۸)(Hiroshige, Ando)
[[پرونده: 41183000.jpg | بندانگشتی|چاپنقش شب برفي در کامبارا، اثر اندو هيروشيگه]]<p>هنرمند ژاپنی. از نمایندگان پیش‌گام چاپنقش‌ اوکیو ـ ئه۱ بود ـ نوعی قالب هنری، که واجد ویژگی تزیینی، رنگ‌آمیزی تخت، و مضامین زندگی روزمره است. این قالب هنری بر هنرمندانی همچون جیمز ویسلر۲ و ونسان ون‌گوگ۳ تأثیر نهاد. هیروشیگه در چاپنقش‌هایش از چشم‌اندازهای طبیعی، که اغلب عناصری همچون برف و باران را به آن‌ها می‌افزود، نمایی از فضا را ایجاد می‌کرد؛ ازجمله منظرۀ  ''ایستگاه‌های بزرگراه توکایدو/ ۵۳‌''۴. هیروشیگه در اِدو۵ (توکیو۶ کنونی) به‌دنیا آمد، و بیشترِ مضامین آثارش را نیز از حومۀ آن شهر، یا اطراف بزرگراه قدیمی توکایدو۷، بین ادو و کیوتو۸، برگزید. آخرین مجموعۀ آثارش با ‌نام ''مناظر معروف ادو/۱۰۰‌''۹ (۱۸۵۶ـ ۱۸۵۸)، با درگذشت وی ناتمام ماند. نقل است که بیش از ۵هزار چاپنقش گوناگون ساخته است.</p>ukiyo-e
 
James Whistler
 
Vincent van Gogh
 
Tokaido gojusan tsugi/53
 
Edo
 
Tokyo
 
Tokaido
 
Kyoto
 
Meisho Edo hyakkei/100
 
  
<br><!--41183000-->
+
[[File:41183000.jpg|thumb|چاپنقش شب برفي در کامبارا، اثر اندو هيروشيگه]]
[[رده:هنر]]
+
 
[[رده:اصطلاحات، تاریخ عمومی و اشخاص]]
+
هنرمند ژاپنی. از نمایندگان پیش‌گام چاپنقش‌ اوکیو ـ ئه<ref>ukiyo-e</ref>&nbsp;بود ـ نوعی قالب هنری، که واجد ویژگی تزیینی، رنگ‌آمیزی تخت، و مضامین زندگی روزمره است. این قالب هنری بر هنرمندانی همچون جیمز ویسلر<ref>James Whistler</ref>&nbsp;و ونسان ون‌گوگ<ref>Vincent van Gogh</ref>&nbsp;تأثیر نهاد. هیروشیگه در چاپنقش‌هایش از چشم‌اندازهای طبیعی، که اغلب عناصری همچون برف و باران را به آن‌ها می‌افزود، نمایی از فضا را ایجاد می‌کرد؛ ازجمله منظرۀ ''ایستگاه‌های بزرگراه توکایدو/ ۵۳‌<ref>''Tokaido gojusan tsugi/53''</ref>''. هیروشیگه در اِدو<ref>Edo </ref>&nbsp;(توکیو<ref>Tokyo </ref>&nbsp;کنونی) به‌دنیا آمد، و بیشترِ مضامین آثارش را نیز از حومۀ آن شهر، یا اطراف بزرگراه قدیمی توکایدو<ref>Tokaido </ref>، بین ادو و کیوتو<ref>Kyoto </ref>، برگزید. آخرین مجموعۀ آثارش با ‌نام ''مناظر معروف ادو/۱۰۰‌<ref>''Meisho Edo hyakkei/100''</ref>''&nbsp;(۱۸۵۶ـ ۱۸۵۸)، با درگذشت وی ناتمام ماند. نقل است که بیش از ۵هزار چاپنقش گوناگون ساخته است.
 +
 
 +
&nbsp;
 +
 
 +
----
 +
 
 +
[[Category:هنر]] [[Category:اصطلاحات، تاریخ عمومی و اشخاص]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۲۳

هیروشیگِه، آنْدو (۱۷۹۷ـ۱۸۵۸)(Hiroshige, Ando)

چاپنقش شب برفي در کامبارا، اثر اندو هيروشيگه

هنرمند ژاپنی. از نمایندگان پیش‌گام چاپنقش‌ اوکیو ـ ئه[۱] بود ـ نوعی قالب هنری، که واجد ویژگی تزیینی، رنگ‌آمیزی تخت، و مضامین زندگی روزمره است. این قالب هنری بر هنرمندانی همچون جیمز ویسلر[۲] و ونسان ون‌گوگ[۳] تأثیر نهاد. هیروشیگه در چاپنقش‌هایش از چشم‌اندازهای طبیعی، که اغلب عناصری همچون برف و باران را به آن‌ها می‌افزود، نمایی از فضا را ایجاد می‌کرد؛ ازجمله منظرۀ ایستگاه‌های بزرگراه توکایدو/ ۵۳‌[۴]. هیروشیگه در اِدو[۵] (توکیو[۶] کنونی) به‌دنیا آمد، و بیشترِ مضامین آثارش را نیز از حومۀ آن شهر، یا اطراف بزرگراه قدیمی توکایدو[۷]، بین ادو و کیوتو[۸]، برگزید. آخرین مجموعۀ آثارش با ‌نام مناظر معروف ادو/۱۰۰‌[۹] (۱۸۵۶ـ ۱۸۵۸)، با درگذشت وی ناتمام ماند. نقل است که بیش از ۵هزار چاپنقش گوناگون ساخته است.

 


  1. ukiyo-e
  2. James Whistler
  3. Vincent van Gogh
  4. Tokaido gojusan tsugi/53
  5. Edo
  6. Tokyo
  7. Tokaido
  8. Kyoto
  9. Meisho Edo hyakkei/100