واریانس

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

واریانْس (variance)
در آمار، شاخص پراکندگی داده‌ها[۱]، برابر با توان دوم انحراف معیار[۲]. واریانس جامعه[۳] و واریانس نمونه[۴] را به‌ترتیب با δ۲ و S۲ نمایش می‌دهند. واریانس نشان‌دهندۀ نحوۀ پراکندگی داده‌های آماری حول میانگین[۵] یا مقدار متوسط[۶] است.

 


  1. spread of data
  2. standard deviation
  3. population variance
  4. sample variance
  5. mean
  6. average value