واسرمان، یاکوب (۱۸۷۳ـ۱۹۳۴)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

واسِرْمان، یاکوب (۱۸۷۳ـ۱۹۳۴)(Wassermann, Jakob)

واسِرْمان، ياکوب

رمان‌نویس آلمانی. مادرش را در کودکی از دست داد. پدرش مغازه‌دار بود و علیرغم مشاهده‌ی استعداد ادبی وی در کودکی و چاپ مطالبش در روزنامه‌های مختلف، حمایتی از فعالیت ادبی وی به عمل نیاورد. به همین خاطر مدتی به مشاغل دیگر مشغول شد. با ظهور نازی‌ها به خاطر نژاد یهودی خود با مرارت‌های بسیاری مواجه شد و چاپ کتاب‌هایش نیز ممنوع اعلام گردید. اغلب رمان‌های او بررسی موقعیت‌ها و مسائل بعد از ۱۹۱۸ است، که از آن جمله‌اند: توّهم مسیحی[۱] (۱۹۱۹)،ماجرای موریـتـسیوس[۲] (۱۹۲۸)، و دکتر کرکهوون[۳] (۱۹۳۲). زندگی خود نوشت او، با نام زندگی‌نامۀ من به‌عنوان آلمانی و یهودی[۴]، در ۱۹۲۱ منتشر شد.

 


  1. Christian Wahnschafe/The Worlds Illusion
  2. Der Fall Maurizius/The Maurizius Case
  3. Doktor Kerkhoven/Etzel Andergast
  4. Mein Weg als Deutscher und Jude/My Life as German and Jew