ودکیند، فرانک (۱۸۶۴ـ۱۹۱۸)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
فرانک ودکیند
Frank Wedekind
زادروز ۱۸۶۴م
درگذشت ۱۹۱۸م
ملیت آلمانی
شغل و تخصص اصلی نمایش‌نامه‌نویس
آثار طلیعۀ بهار (۱۸۹۱)، و روح زمین (۱۸۹۵)
گروه مقاله تیاتر
فرانک ودکیند

ودکیند، فرانک (۱۸۶۴ـ۱۹۱۸)(Wedekind, Frank)

نمایش‌نامه‌نویس آلمانی. با نوشتن نمایش‌نامه‌های طلیعۀ بهار[۱] (۱۸۹۱)، و روح زمین[۲] (۱۸۹۵)، و دنبالۀ آن مارکی فون کیت[۳]، از پیش‌گامان اکسپرسیونیسم بود. جعبۀ پاندورا[۴]ی (۱۹۰۴) او منشأ اُپرای لولو[۵] اثر برگ[۶] شد.

 


  1. Frühlings Erwachen/The Awakening of Spring
  2. Der Erdgeist/The Earth Spirit
  3. Der Marquis von Keith
  4. Die Büchse der Pandora/Pandora’s Box
  5. Lulu
  6. Berg