ویلاند، کریستوف مارتین (۱۷۳۳ـ۱۸۱۳)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
کریستوف مارتین ویلاند

ویلانْد، کریستوف مارتین (۱۷۳۳ـ۱۸۱۳)(Wieland, Christoph Martin)

شاعر، مترجم و رمان‌نویس آلمانی. مشهور است که اولین رمان تربیتی[۱] را نگاشته است؛ ژانری که در آن سیر تحول یک شخصیت از نوجوانی تا بزرگسالی در تقابل با ارزش‌های مسلط جامعه بیان می‌شود. در ابتدا اشعار مذهبی می‌سرود، سپس تحت تأثیر ولتر[۲] و روسو[۳] قرار گفت و آثار زیر را پدیدآورد: رمان‌هایی مانند داستان آگاتون[۴] (۱۷۶۶ـ۱۷۶۷) و طنز آبدرایی‌ها[۵] (۱۷۷۴؛ با نام جمهوری احمق‌ها[۶] در ۱۸۶۱ ترجمه شد)، قصه‌های منظوم مانند موساریون یا فلسفۀ ملاحت‌ها[۷] (۱۷۶۸)،اوبرون[۸] (۱۷۸۰)، و داستان‌های دیگر. ویلاند آثار شکسپیر را به آلمانی ترجمه کرد (۱۷۶۲ـ۱۷۶۶).

 


  1. Bildungsroman
  2. Voltaire
  3. Rousseau
  4. Die Geschichtes des Agathon/The History of Agathon
  5. Die Abderiten
  6. The Republic of Fools
  7. Musarion oder Die Philosophie der Grazien
  8. Oberon