آمار رسانه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آمارها دربارهٔ نوع‌های پرونده‌ای به روزشده. این فقط شامل آخرین نسخهٔ پرونده است. نسخه‌های قدیمی یا حذف‌شده مسثنی هستند.

قالب‌های فشرده

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
application/zip.zip، .jar، .xpi، .sxc، .stc، .sxd، .std، .sxi، .sti، .sxm، .stm، .sxw، .stw۱ (۰٫۰۰۳۳۲%)۱۷۷٬۹۵۷ بایت (۱۷۴ کیلوبایت؛ ۰٫۰۰۵۳۸٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۱۷۷٬۹۵۷ بایت (۱۷۴ کیلوبایت; ۰٫۰۰۵۳۸%)

تصاویر بیت‌مپ

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
image/jpeg.jpeg، .jpg، .jpe۲۹٬۸۷۰ (۹۹٫۲%)۳٬۲۳۳٬۷۴۴٬۰۴۲ بایت (۳٫۰۱ گیگابایت؛ ۹۷٫۸٪)
image/png.png، .apng۱۹۱ (۰٫۶۳۴%)۶۹٬۴۱۸٬۱۲۰ بایت (۶۶٫۲ مگابایت؛ ۲٫۱٪)
image/gif.gif۳۱ (۰٫۱۰۳%)۳٬۸۰۳٬۷۹۴ بایت (۳٫۶۳ مگابایت؛ ۰٫۱۱۵٪)
/x-empty۱۰ (۰٫۰۳۳۲%)۰ بایت (۰ بایت؛ ۰٪)
image/webp.webp۸ (۰٫۰۲۶۶%)۱۶۰٬۸۶۶ بایت (۱۵۷ کیلوبایت؛ ۰٫۰۰۴۸۶٪)
image/x-bmp.bmp۱ (۰٫۰۰۳۳۲%)۶۵۰٬۶۱۴ بایت (۶۳۵ کیلوبایت؛ ۰٫۰۱۹۷٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۳٬۳۰۷٬۷۷۷٬۴۳۶ بایت (۳٫۰۸ گیگابایت; ۱۰۰%)

همه پرونده‌ها

حجم کل همه پرونده برای همهٔ پرونده‌ها: ۳٬۳۰۷٬۹۵۵٬۳۹۳ بایت (۳٫۰۸ گیگابایت)