تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ ‏۲۲:۳۶
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲

     ‏۲۱:۲۷  مرکوری، فردی تفاوتتاریخچه +۱۱۶ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۱:۰۷  اپوس دیی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱٬۹۱۴ [Reza rouzbahani‏ (۲×)]
     
‏۲۱:۰۷ (فعلی | قبلی) +۱۴۸ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۲۱:۰۶ (فعلی | قبلی) +۱٬۷۶۶ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۱:۰۷ سیاههٔ بارگذاری‌ها Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها پرونده:11091900.png را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۱:۱۲  آثار احمدی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۴۳ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۱۲ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۰:۳۹ (فعلی | قبلی) +۳۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۲۲  آتیش داری؟ ـ بالاترک تفاوتتاریخچه +۳۷ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۲۰  آتوک تفاوتتاریخچه +۲۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۹  آتوسا تفاوتتاریخچه +۲۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۹  آتوس، تنگه تفاوتتاریخچه +۱۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۸  آتورپاتکان تفاوتتاریخچه +۲۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۵  آتور اناهیت تفاوتتاریخچه +۵۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۳  آتشکده آناهیتا‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۳۴ [Mohammadi1‏؛ Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۱۳ (فعلی | قبلی) −۳ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۰:۰۵ (فعلی | قبلی) +۱۶ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۵۵ (فعلی | قبلی) +۲۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۲  آتشی، منوچهر (دشتستان بوشهر ۱۳۱۰ـ تهران ۱۳۸۴ش) تفاوتتاریخچه +۴۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۲  آتشکده آذرفریق‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۳۹ [Mohammadi1‏؛ Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۱۲ (فعلی | قبلی) Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۰:۰۳ (فعلی | قبلی) +۱۰ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۵۳ (فعلی | قبلی) +۲۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۱  آتشکده آذربرزین مهر‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۴۹ [Mohammadi1‏؛ Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۱۱ (فعلی | قبلی) Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۰:۰۲ (فعلی | قبلی) +۱۳ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۵۲ (فعلی | قبلی) +۲۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۱  آتشی، عنایت الله (جهرم ۱۳۲۶ش) تفاوتتاریخچه +۵۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۰  آتشکده سیاهکل ایوان‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۴۳ [Mohammadi1‏؛ Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۱۰ (فعلی | قبلی) −۳ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۰:۰۷ (فعلی | قبلی) +۱۶ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۵۷ (فعلی | قبلی) +۳۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۰۹  آتشکده آذر فرنبغ‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۴۸ [Mohammadi1‏؛ Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۰۹ (فعلی | قبلی) Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۰:۰۱ (فعلی | قبلی) +۱۴ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۵۲ (فعلی | قبلی) +۲۸ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۰۸  آته آس‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۳۰ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۰۸ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۰:۰۸ (فعلی | قبلی) +۲۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۰۷  آتشی، حکیم محمد امین ( ـ۱۰۶۷ق) تفاوتتاریخچه +۴۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۰۵  آتشکده تورنگ تپه‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۴۹ [Nazanin‏؛ Mohammadi1‏]
     
‏۱۰:۰۵ (فعلی | قبلی) +۲۰ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۵۶ (فعلی | قبلی) +۲۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۰۴  آتشگاه تفاوتتاریخچه +۳۷ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۰۴  آتشکده کرکو تفاوتتاریخچه +۵۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۰۳  آتشکده چاه فیشور تفاوتتاریخچه +۳۷ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۰۲  آتشکده چک چک تفاوتتاریخچه +۳۷ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۰۰  آتشکده های دره جره تفاوتتاریخچه +۵۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۵۹  آتشکده باکو‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۵۰ [Nazanin‏؛ Mohammadi1‏]
     
‏۰۹:۵۹ (فعلی | قبلی) +۳۰ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۵۵ (فعلی | قبلی) +۲۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۵۹  آتشکده نیاسر تفاوتتاریخچه +۳۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۵۸  آتشکده نطنز‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۳۷ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۵۸ (فعلی | قبلی) +۱۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۵۷ (فعلی | قبلی) +۲۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۵۲  آتشکده (منظومه)‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۸۶ [Mohammadi1‏ (۳×)]
     
‏۰۹:۵۲ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۵۱ (فعلی | قبلی) +۴۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۴۸ (فعلی | قبلی) +۳۸ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۴۹  آتشکده (کتاب) تفاوتتاریخچه +۳۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۴۶  آتشکده تفاوتتاریخچه +۱۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۴۵  آتشدان های کوه حسین تفاوتتاریخچه +۷۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۴۲  آتش، جزیره تفاوتتاریخچه +۵۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۴۰  آتش، احمد (۱۹۱۷ـ۱۹۶۶) تفاوتتاریخچه +۳۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۳۹  آتش کرکوی، سرود تفاوتتاریخچه +۲۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۳۸  آتش نشانی، اداره تفاوتتاریخچه +۱۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۳۸  آتش لکهنویی، حیدرعلی (فیض آبادح۱۱۹۲ـلکنو ۱۲۶۳ق) تفاوتتاریخچه +۴۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۳۶  آتش قندهاری، محمدشاه ( ‍ـ لاهور ۹۷۶/۹۷۳ق) تفاوتتاریخچه +۵۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     ‏۰۹:۳۱  آتش فریدنی، محمد ( ـ۱۲۹۰ق)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۵۰ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۳۱ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۳۱ (فعلی | قبلی) +۴۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۲۹  آتش تقی پور‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۴۱ [Mohammadi1‏ (۳×)]
     
‏۰۹:۲۹ (فعلی | قبلی) −۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۲۹ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۲۸ (فعلی | قبلی) +۳۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۲۷  آتش بهرام تفاوتتاریخچه +۷۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۲۵  آتش بس (فیلم) تفاوتتاریخچه +۲۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۲۴  آتش بدون دود‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۳۸ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۲۴ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۲۳ (فعلی | قبلی) +۳۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۲۱  آتش افروز تفاوتتاریخچه +۱۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۲۰  آتش اصفهانی، حسن (اصفهان ۱۲۸۴ـ همان جا ۱۳۴۹ق) تفاوتتاریخچه +۴۸ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۱۹  آتش (فرهنگ ایران باستان ) تفاوتتاریخچه +۳۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۱۸  آتش (علم) تفاوتتاریخچه +۱۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۱۸  آتش (ادیان و اساطیر) تفاوتتاریخچه +۲۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۱۷  آتروخش‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۴۳ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۱۷ (فعلی | قبلی) +۱۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۱۶ (فعلی | قبلی) +۲۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۱۵  آتراکسیون تفاوتتاریخچه +۲۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۱۲  آتبین تفاوتتاریخچه +۷۷ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۰۹  آتاچ، علی نورالله (استانبول ۱۸۹۸ـ آنکارا ۱۹۵۷) تفاوتتاریخچه +۵۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۰۷  آتاش، تپه تفاوتتاریخچه +۱۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۰۵  آتاتورک، مصطفی کمال (۱۸۸۱ـ۱۹۳۸) تفاوتتاریخچه +۲۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۰۵  آتابای، سیروس (تهران ۱۳۰۸ـ آلمان ۱۳۷۴ ش) تفاوتتاریخچه +۳۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۰۴  آتابای، بدری (تهران ۱۳۰۶ش)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۴۶ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۰۴ (فعلی | قبلی) +۱۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۰۳ (فعلی | قبلی) +۳۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۵۹  آت داغی تفاوتتاریخچه +۵۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۵۷  آبیک، شهرستان تفاوتتاریخچه +۳۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۵۶  آبیک تفاوتتاریخچه +۳۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۵۵  آبی، تاج الدین ابوالفضل محمد ( ـ۷۱۱ق)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۵۵ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۵۵ (فعلی | قبلی) +۶۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۸:۵۵ (فعلی | قبلی) −۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۵۰  آبی، ابوسعد منصور بن حسین (قرن ۵ق) تفاوتتاریخچه +۶۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۴۹  آبی بیگلو تفاوتتاریخچه +۵۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۴۷  آبگوشت تفاوتتاریخچه +۳۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۴۶  آبگرم، شهر تفاوتتاریخچه +۳۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۴۴  آبگرم گنو تفاوتتاریخچه +۵۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۴۳  آبگرم محلات تفاوتتاریخچه +۵۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۴۱  آبگرم لاریجان‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۵۲ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۴۱ (فعلی | قبلی) −۱۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۸:۴۰ (فعلی | قبلی) +۶۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۳۲  آبگرم‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱۷ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۳۲ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۸:۳۱ (فعلی | قبلی) +۱۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۳۱  آبکار، کلارا (تهران ۱۲۹۴ـ۱۳۷۵ش) تفاوتتاریخچه +۴۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۲۸  آبولیتس تفاوتتاریخچه +۶۸ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۲۲  آبند تفاوتتاریخچه +۵۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۲۱  آبعلی، گردنه تفاوتتاریخچه +۵۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۲۰  آبعلی، پیست اسکی تفاوتتاریخچه +۴۸ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری