تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ ‏۲۱:۵۲
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲

     ‏۲۱:۲۷  مرکوری، فردی تفاوتتاریخچه +۱۱۶ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۱:۰۷  اپوس دیی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱٬۹۱۴ [Reza rouzbahani‏ (۲×)]
     
‏۲۱:۰۷ (فعلی | قبلی) +۱۴۸ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۲۱:۰۶ (فعلی | قبلی) +۱٬۷۶۶ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۱:۰۷ سیاههٔ بارگذاری‌ها Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها پرونده:11091900.png را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۱:۱۲  آثار احمدی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۴۳ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۱۲ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۰:۳۹ (فعلی | قبلی) +۳۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۲۲  آتیش داری؟ ـ بالاترک تفاوتتاریخچه +۳۷ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۲۰  آتوک تفاوتتاریخچه +۲۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۹  آتوسا تفاوتتاریخچه +۲۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۹  آتوس، تنگه تفاوتتاریخچه +۱۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۸  آتورپاتکان تفاوتتاریخچه +۲۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۵  آتور اناهیت تفاوتتاریخچه +۵۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۳  آتشکده آناهیتا‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۳۴ [Mohammadi1‏؛ Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۱۳ (فعلی | قبلی) −۳ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۰:۰۵ (فعلی | قبلی) +۱۶ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۵۵ (فعلی | قبلی) +۲۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۲  آتشی، منوچهر (دشتستان بوشهر ۱۳۱۰ـ تهران ۱۳۸۴ش) تفاوتتاریخچه +۴۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۲  آتشکده آذرفریق‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۳۹ [Mohammadi1‏؛ Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۱۲ (فعلی | قبلی) Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۰:۰۳ (فعلی | قبلی) +۱۰ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۵۳ (فعلی | قبلی) +۲۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۱  آتشکده آذربرزین مهر‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۴۹ [Mohammadi1‏؛ Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۱۱ (فعلی | قبلی) Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۰:۰۲ (فعلی | قبلی) +۱۳ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۵۲ (فعلی | قبلی) +۲۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۱  آتشی، عنایت الله (جهرم ۱۳۲۶ش) تفاوتتاریخچه +۵۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۱۰  آتشکده سیاهکل ایوان‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۴۳ [Mohammadi1‏؛ Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۱۰ (فعلی | قبلی) −۳ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۰:۰۷ (فعلی | قبلی) +۱۶ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۵۷ (فعلی | قبلی) +۳۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۰۹  آتشکده آذر فرنبغ‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۴۸ [Mohammadi1‏؛ Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۰۹ (فعلی | قبلی) Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۰:۰۱ (فعلی | قبلی) +۱۴ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۵۲ (فعلی | قبلی) +۲۸ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۰۸  آته آس‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۳۰ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۰۸ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۰:۰۸ (فعلی | قبلی) +۲۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۰۷  آتشی، حکیم محمد امین ( ـ۱۰۶۷ق) تفاوتتاریخچه +۴۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۰۵  آتشکده تورنگ تپه‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۴۹ [Nazanin‏؛ Mohammadi1‏]
     
‏۱۰:۰۵ (فعلی | قبلی) +۲۰ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۵۶ (فعلی | قبلی) +۲۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۰۴  آتشگاه تفاوتتاریخچه +۳۷ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۰۴  آتشکده کرکو تفاوتتاریخچه +۵۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۰۳  آتشکده چاه فیشور تفاوتتاریخچه +۳۷ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۰۲  آتشکده چک چک تفاوتتاریخچه +۳۷ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۰۰  آتشکده های دره جره تفاوتتاریخچه +۵۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۵۹  آتشکده باکو‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۵۰ [Nazanin‏؛ Mohammadi1‏]
     
‏۰۹:۵۹ (فعلی | قبلی) +۳۰ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۵۵ (فعلی | قبلی) +۲۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۵۹  آتشکده نیاسر تفاوتتاریخچه +۳۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۵۸  آتشکده نطنز‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۳۷ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۵۸ (فعلی | قبلی) +۱۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۵۷ (فعلی | قبلی) +۲۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۵۲  آتشکده (منظومه)‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۸۶ [Mohammadi1‏ (۳×)]
     
‏۰۹:۵۲ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۵۱ (فعلی | قبلی) +۴۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۴۸ (فعلی | قبلی) +۳۸ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۴۹  آتشکده (کتاب) تفاوتتاریخچه +۳۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۴۶  آتشکده تفاوتتاریخچه +۱۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۴۵  آتشدان های کوه حسین تفاوتتاریخچه +۷۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۴۲  آتش، جزیره تفاوتتاریخچه +۵۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۴۰  آتش، احمد (۱۹۱۷ـ۱۹۶۶) تفاوتتاریخچه +۳۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۳۹  آتش کرکوی، سرود تفاوتتاریخچه +۲۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۳۸  آتش نشانی، اداره تفاوتتاریخچه +۱۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۳۸  آتش لکهنویی، حیدرعلی (فیض آبادح۱۱۹۲ـلکنو ۱۲۶۳ق) تفاوتتاریخچه +۴۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۳۶  آتش قندهاری، محمدشاه ( ‍ـ لاهور ۹۷۶/۹۷۳ق) تفاوتتاریخچه +۵۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     ‏۰۹:۳۱  آتش فریدنی، محمد ( ـ۱۲۹۰ق)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۵۰ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۳۱ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۳۱ (فعلی | قبلی) +۴۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۲۹  آتش تقی پور‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۴۱ [Mohammadi1‏ (۳×)]
     
‏۰۹:۲۹ (فعلی | قبلی) −۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۲۹ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۲۸ (فعلی | قبلی) +۳۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۲۷  آتش بهرام تفاوتتاریخچه +۷۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۲۵  آتش بس (فیلم) تفاوتتاریخچه +۲۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۲۴  آتش بدون دود‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۳۸ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۲۴ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۲۳ (فعلی | قبلی) +۳۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۲۱  آتش افروز تفاوتتاریخچه +۱۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۲۰  آتش اصفهانی، حسن (اصفهان ۱۲۸۴ـ همان جا ۱۳۴۹ق) تفاوتتاریخچه +۴۸ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۱۹  آتش (فرهنگ ایران باستان ) تفاوتتاریخچه +۳۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۱۸  آتش (علم) تفاوتتاریخچه +۱۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۱۸  آتش (ادیان و اساطیر) تفاوتتاریخچه +۲۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۱۷  آتروخش‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۴۳ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۱۷ (فعلی | قبلی) +۱۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۱۶ (فعلی | قبلی) +۲۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۱۵  آتراکسیون تفاوتتاریخچه +۲۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۱۲  آتبین تفاوتتاریخچه +۷۷ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۰۹  آتاچ، علی نورالله (استانبول ۱۸۹۸ـ آنکارا ۱۹۵۷) تفاوتتاریخچه +۵۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۰۷  آتاش، تپه تفاوتتاریخچه +۱۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۰۵  آتاتورک، مصطفی کمال (۱۸۸۱ـ۱۹۳۸) تفاوتتاریخچه +۲۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۰۵  آتابای، سیروس (تهران ۱۳۰۸ـ آلمان ۱۳۷۴ ش) تفاوتتاریخچه +۳۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۹:۰۴  آتابای، بدری (تهران ۱۳۰۶ش)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۴۶ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۹:۰۴ (فعلی | قبلی) +۱۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۰۳ (فعلی | قبلی) +۳۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۵۹  آت داغی تفاوتتاریخچه +۵۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۵۷  آبیک، شهرستان تفاوتتاریخچه +۳۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۵۶  آبیک تفاوتتاریخچه +۳۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۵۵  آبی، تاج الدین ابوالفضل محمد ( ـ۷۱۱ق)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۵۵ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۵۵ (فعلی | قبلی) +۶۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۸:۵۵ (فعلی | قبلی) −۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۵۰  آبی، ابوسعد منصور بن حسین (قرن ۵ق) تفاوتتاریخچه +۶۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۴۹  آبی بیگلو تفاوتتاریخچه +۵۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۴۷  آبگوشت تفاوتتاریخچه +۳۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۴۶  آبگرم، شهر تفاوتتاریخچه +۳۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۴۴  آبگرم گنو تفاوتتاریخچه +۵۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۴۳  آبگرم محلات تفاوتتاریخچه +۵۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۴۱  آبگرم لاریجان‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۵۲ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۴۱ (فعلی | قبلی) −۱۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۸:۴۰ (فعلی | قبلی) +۶۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۳۲  آبگرم‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱۷ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۳۲ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۸:۳۱ (فعلی | قبلی) +۱۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۳۱  آبکار، کلارا (تهران ۱۲۹۴ـ۱۳۷۵ش) تفاوتتاریخچه +۴۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۲۸  آبولیتس تفاوتتاریخچه +۶۸ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۲۲  آبند تفاوتتاریخچه +۵۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۲۱  آبعلی، گردنه تفاوتتاریخچه +۵۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۲۰  آبعلی، پیست اسکی تفاوتتاریخچه +۴۸ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۱۸  آبشوران تفاوتتاریخچه +۴۸ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۰۸:۱۶  اوستا (دین زردشت)‏‏ ۷ تغییر تاریخچه +۴٬۷۹۹ [Mohammadi1‏ (۳×)؛ Nazanin‏ (۴×)]
     
‏۰۸:۱۶ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     
‏۰۸:۱۵ (فعلی | قبلی) +۱۰۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۸:۱۰ (فعلی | قبلی) Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۸:۰۸ (فعلی | قبلی) +۳۱۲ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۸:۰۰ (فعلی | قبلی) +۱٬۴۷۰ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۷:۵۳ (فعلی | قبلی) +۲٬۸۰۶ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    
‏۰۷:۴۰ (فعلی | قبلی) +۹۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «کتاب دینی رده:ادیان و فرقه های غیراسلام رده:زردشتی» ایجاد کرد برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۱۲  آبعلی، ده تفاوتتاریخچه +۴۸ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۱۰  آبشناسان، حسین تفاوتتاریخچه +۷۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۰۸  آبشناسان، حسن (تهران ۱۳۱۵ـ۱۳۶۴ش) تفاوتتاریخچه +۶۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۰۴  آبشار دوقلو تفاوتتاریخچه +۷۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۰۳  (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله) [94.182.153.30‏؛ 92.114.16.82‏]
     
‏۰۸:۰۳ 94.182.153.30 بحث ارسال‌شده ارسال بازخورد#060de34... در محمدی بقا، علی اکبر (تهران ۱۳۳۲ش)
     
‏۰۶:۵۷ 92.114.16.82 بحث ارسال‌شده ارسال بازخورد#060de25... در افصح زاد، اعلاخان (پنجیکت ۱۹۳۵ـ۱۹۹۹)
     ‏۰۸:۰۰  آبش زاده، علی رضا (تهران ۱۳۵۴ش) تفاوتتاریخچه +۶۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۷:۵۸  آبش احمد تفاوتتاریخچه +۵۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۷:۵۴  آبسکون تفاوتتاریخچه +۳۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۷:۵۲  آبسرد تفاوتتاریخچه +۴۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۷:۴۸  آبسالان تفاوتتاریخچه +۳۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۷:۳۵  آبرت تفاوتتاریخچه +۴۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۴:۵۰  یی یون لی تفاوتتاریخچه +۵۵ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری

‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲

     ‏۲۳:۴۳  آصف جاه، قمرالدین (۱۰۸۲ـ برهان پور ۱۱۶۱ق)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱۹۱ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۲۳:۴۳ (فعلی | قبلی) +۲۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۲۳:۴۲ (فعلی | قبلی) +۱۶۷ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۲:۳۷  آب زلال (فقه)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۷۳ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۲۲:۳۷ (فعلی | قبلی) +۷۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۲۲:۳۷ (فعلی | قبلی) ۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۲:۳۶  آب زلال تفاوتتاریخچه −۱۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۱:۵۹  آشیانه اشراف (کتاب)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۳۵ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۲۱:۵۹ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۲۱:۵۹ (فعلی | قبلی) +۳۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۱:۵۰  آشوری، داریوش (تهران ۱۳۱۷ش) تفاوتتاریخچه +۶۳۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۱:۴۴  آشور، محمّد (کرج 12آبان 1351ش- ) تفاوتتاریخچه +۱۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۱:۰۳  آشوب شاه جهان آبادی، محمدبخش ( ـ لکهنو ۱۱۹۹ق)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۳۳ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۲۱:۰۳ (فعلی | قبلی) +۳۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۲۰:۵۷ (فعلی | قبلی) −۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۰:۵۷  آشوب مازندرانی، محمدحسین ( ـ۱۰۹۹ق) تفاوتتاریخچه −۸ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۰:۴۷  آشنای شاه جهانی، محمدطاهر (۱۰۳۶ـ کشمیر۱۰۸۱ق) تفاوتتاریخچه −۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری

‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲

     ‏۲۳:۴۰  آسیای مرکزی تفاوتتاریخچه −۱۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۱:۵۵  آسپرژیلوس‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۴۲۵ [Mohammadi1‏ (۳×)]
     
‏۲۱:۵۵ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     
‏۲۱:۵۵ (فعلی | قبلی) +۱۰۷ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۲۱:۵۲ (فعلی | قبلی) +۳۱۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۰:۴۰  تارخ، امین (شیراز ۱۳۳۲ش)‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۱٬۳۹۰ [Reza rouzbahani‏ (۳×)]
     
‏۲۰:۴۰ (فعلی | قبلی) +۱۴ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۲۰:۳۹ (فعلی | قبلی) Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۲۰:۳۸ (فعلی | قبلی) +۱٬۳۷۴ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۸:۳۷  آریایوس‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۲۹ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۱۸:۳۷ (فعلی | قبلی) ۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۳:۱۰ (فعلی | قبلی) +۲۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۸:۲۷  آبان جاذویه‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۴۶ [Mohammadi1‏ (۳×)]
     
‏۱۸:۲۷ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۲:۵۵ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۲:۵۳ (فعلی | قبلی) +۳۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۳:۵۰  یوسف ارومی تفاوتتاریخچه +۱۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۳:۴۲  یوسف تفاوتتاریخچه +۲۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۳:۴۰  یوسف همدانی (همدان ۴۴۰ـ بامیان ۵۳۵ق) تفاوتتاریخچه +۲۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۳:۳۷  یلدا‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۵۵ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۱۳:۳۷ (فعلی | قبلی) +۱۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۳:۳۴ (فعلی | قبلی) +۳۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۳:۳۰  یراق تفاوتتاریخچه Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۳:۲۷  یحیی تفاوتتاریخچه +۱۷ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۳:۲۳  یایسه (فقه) تفاوتتاریخچه +۳۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۳:۲۰  یامچی تفاوتتاریخچه +۲۷ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۳:۱۵  یاقوت (کتاب) تفاوتتاریخچه +۲۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۳:۱۳  یزدگرد ساسانی اول ( ـ ۴۲۰ م) تفاوتتاریخچه +۲۸ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۳:۰۶  آریوبرزن (پسر ارتبازو) تفاوتتاریخچه +۱۸ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۳:۰۳  آستانه تفاوتتاریخچه +۱۸ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۱۳:۰۱  آب زلال (فقه)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۲۰۶ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۱۳:۰۱ (فعلی | قبلی) +۴۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    
‏۱۲:۴۸ (فعلی | قبلی) +۱۶۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «آب زلال آب شفاف که در ضمن در فقه اسلام به خاطر طهارت این آب برای وضوگرفتن استفاده می‌شود.» ایجاد کرد برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۲:۴۳  آب زلال تفاوتتاریخچه +۲۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۲:۴۰  آب دوغ خیار تفاوتتاریخچه +۲۸ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۲:۳۱  آب دوات کن تفاوتتاریخچه +۳۳ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲

     ‏۱۹:۱۷ سیاههٔ ایجاد کاربر حساب کاربری Namadian بحث مشارکت‌ها ایجاد شد ‏ برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲

     ‏۲۳:۴۰  آسمان خراش تفاوتتاریخچه +۲۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۳:۳۵  آسترید تفاوتتاریخچه −۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۳:۳۴  آستور تفاوتتاریخچه ۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۳:۲۶  آستانه، شهر تفاوتتاریخچه −۳۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۳:۱۵  آستانه شاه چراغ تفاوتتاریخچه −۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۲:۴۵  آسان میری تفاوتتاریخچه ۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۲:۳۷  آزوف، دریای‏‏ ۲ تغییر تاریخچه −۸ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۲۲:۳۷ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     
‏۲۲:۳۷ (فعلی | قبلی) −۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     ‏۲۲:۲۷  آزرمیدخت تفاوتتاریخچه −۱۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۲:۲۳  آزرم، اسماعیل (۱۲۸۶ش) تفاوتتاریخچه +۲۸۶ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۱:۳۹  آزاد، ابوالکلام (مکه ۱۸۸۸ـ۱۹۵۸م)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۲۰۳ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۲۱:۳۹ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     
‏۲۱:۳۹ (فعلی | قبلی) +۱۹۸ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۱:۲۲  آرین نژاد، شاپور‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۶۹ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۲۱:۲۲ (فعلی | قبلی) +۶۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۷:۰۹ (فعلی | قبلی) ۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     ‏۲۱:۰۰  آریاراتوس تفاوتتاریخچه +۱۹ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۰:۵۳  آریا، محمدحسین (خرم آباد ۱۳۱۵ـ۱۳۹۰ش) تفاوتتاریخچه +۱۰۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۷:۳۴  آزاد ارمکی، تقی (ارمک کاشان ۱۳۳۶ش)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه −۲ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۱۷:۳۴ (فعلی | قبلی) −۲ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۷:۳۴ (فعلی | قبلی) ۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     ‏۱۷:۰۸  آریل (دین) تفاوتتاریخچه Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۷:۰۷  آریستودموس تفاوتتاریخچه Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۷:۰۷  آریستوبولوس دوم تفاوتتاریخچه Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     ‏۱۷:۰۷  آریستاگوراس تفاوتتاریخچه Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۷:۰۶  آریستارخوس ساموسی تفاوتتاریخچه Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     ‏۱۷:۰۶  آریستارخوس تفاوتتاریخچه Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۷:۰۶  آریزونا تفاوتتاریخچه Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲

     ‏۱۹:۴۵  آرکی پلاگو د لاس پرلاس تفاوتتاریخچه Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۹:۴۱  آرون بک‏‏ ۲ تغییر تاریخچه −۲۲۸ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۱۹:۴۱ (فعلی | قبلی) −۳۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۹:۴۰ (فعلی | قبلی) −۱۹۸ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۹:۳۵  آرنولفو دی کامبیو‏‏ ۲ تغییر تاریخچه −۲۱ [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۱۹:۳۵ (فعلی | قبلی) ۰ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۹:۳۵ (فعلی | قبلی) −۲۱ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۹:۳۳  آرنو، آنژلیک (۱۵۹۱ـ۱۶۶۱) تفاوتتاریخچه Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۹:۲۷  آرشاک تفاوتتاریخچه −۱۵ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۱۳:۴۳  جانکارلو جیانینی‏‏ ۸ تغییر تاریخچه +۸٬۳۱۷ [Reza rouzbahani‏ (۸×)]
     
‏۱۳:۴۳ (فعلی | قبلی) +۱٬۲۳۴ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۳:۳۵ (فعلی | قبلی) +۲۵۰ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۳:۳۱ (فعلی | قبلی) +۱٬۰۰۹ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۳:۰۹ (فعلی | قبلی) +۸۴۶ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۰۰ (فعلی | قبلی) +۱٬۹۸۶ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۸:۲۰ (فعلی | قبلی) +۷۰ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۸:۰۴ (فعلی | قبلی) +۴۰۷ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    
‏۰۷:۵۸ (فعلی | قبلی) +۲٬۵۱۵ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «جان‌کارلو جیانینی (لا اسپزیا 1 اوت 1942م - ) (Giancarlo Giannini) بازیگر ایتالیایی. تحصیلاتش را پس از دریافت دیپلم مهندسی الکترونیک (در شهر ناپل)، در رشتۀ بازیگری در آکادمی هنرهای نمایشی سیلویو د آمیکو (شهر رم) ادامه داد و در سال 1963م فارغ‌التحصیل شد. در ۱۹۶...» ایجاد کرد برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۴۲  (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله) [92.114.16.88‏؛ 188.229.116.17‏]
     
‏۱۰:۴۲ 92.114.16.88 بحث ارسال‌شده ارسال بازخورد#060d7e8... در حشره چوب شکل
     
‏۰۸:۰۳ 188.229.116.17 بحث ارسال‌شده ارسال بازخورد#060d7c4... در گلایویتس
     ‏۰۸:۰۱ سیاههٔ بارگذاری‌ها Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها پرونده:2042166177.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۰۷:۲۴  رضا قطبی تفاوتتاریخچه +۳۴ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۷:۱۹  فریده قطبی تفاوتتاریخچه +۶۷ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۷:۱۷  سهراب دیبا تفاوتتاریخچه +۸۹ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۷:۱۴  میرزا رفیع تفاوتتاریخچه Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۷:۰۹  سید محمود خان دیبا علاءالملک‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۱۴۳ [Shahraabi‏ (۳×)]
     
‏۰۷:۰۹ (فعلی | قبلی) +۳۲ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۷:۰۸ (فعلی | قبلی) Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۷:۰۷ (فعلی | قبلی) +۱۰۹ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۷:۰۵  بهرام آریانا‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۵۴ [Shahraabi‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۰۵ (فعلی | قبلی) −۱۰ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۷:۰۳ (فعلی | قبلی) +۶۴ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۷:۰۲  شمس پهلوی تفاوتتاریخچه +۶۷ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۶:۵۴  فوزیه تفاوتتاریخچه −۲ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۶:۵۱  اسماعیل ریاحی تفاوتتاریخچه +۱۴۸ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۶:۴۷  حاجی آغا جوهر معتمدالحرم تفاوتتاریخچه +۳۳ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۶:۰۷  جکسون، گلندا (۱۹۳۶) تفاوتتاریخچه +۴۷۳ Reza rouzbahani بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۴:۱۲  یون ناظر‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۵۴ [Nazanin‏ (۲×)]
     
‏۰۴:۱۲ (فعلی | قبلی) Nazanin بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۴:۱۲ (فعلی | قبلی) +۴۹ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۳:۵۷  یوشیموتو نارا تفاوتتاریخچه +۱۱ Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۳:۳۹  یوسفی، غلام حسین (مشهد ۱۳۰۶ـ تهران ۱۳۶۹ش) تفاوتتاریخچه Nazanin بحث مشارکت‌ها
     ‏۰۳:۳۰  یوسفی، عبدالرحمان (۱۹۲۴) تفاوتتاریخچه Nazanin بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری

‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲

     ‏۱۸:۳۱  آرتور آرون تفاوتتاریخچه −۱۰۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۸:۲۷  آرتسیباشف، میخاییل (۱۸۷۸ـ۱۹۲۷) تفاوتتاریخچه Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۸:۲۵  آرتامانوف ها‏‏ ۲ تغییر تاریخچه [Mohammadi1‏ (۲×)]
     
‏۱۸:۲۵ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۸:۲۵ (فعلی | قبلی) Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۷:۳۸  آرایش نامه تفاوتتاریخچه +۴۴ Mohammadi1 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۵:۵۹  (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله) [92.114.16.82‏؛ 213.179.213.20‏؛ 2.146.0.4‏؛ 188.229.116.19‏؛ FAKHREDIN‏ (۲×)]
     
‏۱۵:۵۹ FAKHREDIN بحث مشارکت‌ها ارسال‌شده ارسال بازخورد#060d6e8... در آیشندورف، یوزف بارون (۱۷۸۸ـ۱۸۵۷)
     
‏۱۵:۴۹ FAKHREDIN بحث مشارکت‌ها ارسال‌شده ارسال بازخورد#060d6e5... در آیشندورف، یوزف بارون (۱۷۸۸ـ۱۸۵۷)
     
‏۱۵:۳۸ 2.146.0.4 بحث ارسال‌شده ارسال بازخورد#060d6e3... در آیشندورف، یوزف بارون (۱۷۸۸ـ۱۸۵۷)
     
‏۱۲:۴۶ 213.179.213.20 بحث ارسال‌شده ارسال بازخورد#060d6bb... در اوگمدیچا
     
‏۱۱:۴۶ 92.114.16.82 بحث ارسال‌شده ارسال بازخورد#060d6ae... در اوهانیان، آوانس (عشق آباد ۱۲۷۹ـ۱۳۴۰ش)
     
‏۰۳:۳۶ 188.229.116.19 بحث ارسال‌شده ارسال بازخورد#060d63d... در رضا قطبی
     ‏۱۵:۴۵ سیاههٔ ایجاد کاربر حساب کاربری FAKHREDIN بحث مشارکت‌ها ایجاد شد ‏
     ‏۱۰:۳۵  خسرو جهانبانی تفاوتتاریخچه +۹۴ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۰:۳۳  عباس شباویز‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۱۳۸ [Shahraabi‏ (۴×)]
     
‏۱۰:۳۳ (فعلی | قبلی) +۵۴ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۰:۳۲ (فعلی | قبلی) ۰ Shahraabi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری