تفاوت میان نسخه‌های «ادهم، عباس (تبریز ۱۲۶۳ـ تهران ۱۳۴۸ش)»

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصه ویرایش
 
سطر ۲: سطر ۲:
اَدْهَم، عباس (تبریز ۱۲۶۳ـ تهران ۱۳۴۸ش)
اَدْهَم، عباس (تبریز ۱۲۶۳ـ تهران ۱۳۴۸ش)


[[File:11164600.jpg|thumb|اَدْهَم، عباس]] (ملقّب به اعلم‌الملک) پزشک و دولتمرد ایرانی. پس از تحصیلات مقدماتی به اروپا رفت و از دانشکدۀ پاریس به دریافت دانشنامۀ دکتری نائل شد. در بازگشت به ایران، در سال‌های ۱۲۹۱ و ۱۲۹۲ش دوبار به ریاست فرهنگ و بهداری آذربایجان منصوب و به انجام فعالیت‌های فرهنگی، از قبیل تأسیس مدارس ابتدایی، متوسطه، مدرسۀ صنایع مستظرفه، مؤسسات بهداشتی و بیمارستان، توفیق یافت. در اواخر [[جنگ جهانی اول]] به تهران آمد و در ۱۲۹۸ش، سرپرستی مدرسۀ طب و بیمارستان دولتی را به‌عهده گرفت و به تنظیم برنامۀ منظّم برای دانشجویان و استفاده از آموزش‌های بالینی برای آنان همّت گماشت. در ۱۳۱۳ش، بیمارستان رازی را در جنوب شهر تهران تأسیس کرد و ریاست آن را خود به‌عهده گرفت که تا ۱۳۱۸ش دوام یافت. در سال‌های ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ش، چهار بار برای تصدّی وزارت بهداری دعوت شد و در این سمت به مبارزه با بیماری‌ها، تأسیس بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها پرداخت.
[[File:11164600.jpg|thumb|عباس ادهم]] (ملقّب به اعلم‌الملک) پزشک و دولتمرد ایرانی. پس از تحصیلات مقدماتی به اروپا رفت و از دانشکدۀ پاریس به دریافت دانشنامۀ دکتری نائل شد. در بازگشت به [[ایران]]، در سال‌های ۱۲۹۱ و ۱۲۹۲ش دوبار به ریاست فرهنگ و بهداری آذربایجان منصوب و به انجام فعالیت‌های فرهنگی، از قبیل تأسیس مدارس ابتدایی، متوسطه، مدرسۀ صنایع مستظرفه، مؤسسات بهداشتی و بیمارستان، توفیق یافت. در اواخر [[جنگ جهانی اول]] به تهران آمد و در ۱۲۹۸ش، سرپرستی مدرسۀ طب و بیمارستان دولتی را به‌عهده گرفت و به تنظیم برنامۀ منظّم برای دانشجویان و استفاده از آموزش‌های بالینی برای آنان همّت گماشت. در ۱۳۱۳ش، بیمارستان رازی را در جنوب شهر تهران تأسیس کرد و ریاست آن را خود به‌عهده گرفت که تا ۱۳۱۸ش دوام یافت. در سال‌های ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ش، چهار بار برای تصدّی وزارت بهداری دعوت شد و در این سمت به مبارزه با بیماری‌ها، تأسیس بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها پرداخت.


<br />
<br />
سرویراستار، ویراستار
۲۸٬۹۰۳

ویرایش

منوی ناوبری