یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای ابوبکر

  • نام صفحه: ابوبکر
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
  • ناشر: ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱ ‏۰۹:۲۸ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲ ‏۰۱:۰۲ UTC
  • نشانی پایدار: https://wikijoo.ir/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1&oldid=2010122127
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 2010122127