یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای ال دوپا

  • نام صفحه: ال دوپا
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
  • ناشر: ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۹ ‏۰۵:۲۳ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۸ اوت ۲۰۲۲ ‏۰۷:۴۴ UTC
  • نشانی پایدار: https://wikijoo.ir//index.php?title=%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%A7&oldid=2010051316
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 2010051316